Financiële tussenkomst voor een verblijf in een woonzorgcentrum

Inhoud

Als je problemen hebt om jouw verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten.

Voorwaarden

Je kan aanspraak maken op financiële steun als je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • je hebt een plaats gevonden in een woonzorgcentrum

 • het OCMW kan voorwaarden opleggen over de dagprijs – in dat geval kan het OCMW je een lijst voorleggen van de woonzorgcentra waar je een financiële tussenkomst kan genieten

 • jouw inkomen samen met jouw spaargeld is ontoereikend om het woonzorgcentrum te betalen

 • je hebt geen onroerend goed

Bewijsstukken

 • een overzicht van het volledig gezinsinkomen

 • een overzicht van de spaargelden

 • een kopie van jouw identiteitskaart

 • een overzicht van jouw zichtrekening met een bewijs van de maandelijkse vaste uitgaven

Procedure

 • Je wendt je tot het OCMW/Sociaal Huis waar je effectief woont (dat kan een andere woonplaats zijn dan waar je kan opgenomen worden in het woonzorgcentrum).

 • De maatschappelijk werker zal jouw sociale en financiële situatie onderzoeken. Je zal in de eerste plaats zo veel mogelijk jouw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen.

 • Als je kinderen hebt, onderzoekt de maatschappelijk werker ook de onderhoudsplicht. Dit is verschillend van OCMW tot OCMW. In bepaalde OCMW’s wordt er geen onderhoudsbijdrage meer aangerekend aan de kinderen, andere OCMW’s doen het wel. In dat geval wordt het aanslagbiljet van jouw kinderen opgevraagd.

Kostprijs

Als jouw dossier positief beslist wordt, dan zal je jouw inkomen verder moeten aanwenden om de kosten van het woonzorgcentrum te betalen. Het OCMW betaalt de oplegkosten, dit is het verschil tussen de werkelijke factuur en jouw inkomen. Je ontvangt een maandelijks wettelijk bepaald zakgeld.

Regelgeving

 • Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

 • Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn