Fonds van de burgemeester

Inhoud

Het 'Fonds van de burgemeester' werd op 17 augustus 1979 opgericht.

Het fonds heeft als doel om financiële tussenkomsten te verlenen aan personen die in noodsituaties verkeren en geen beroep kunnen doen op bestaande hulpverleningsorganismen zoals het OCMW. De burgemeester beheert het fonds, maar het college van burgemeester en schepenen beslist over welke projecten of goede doelen steun krijgen.

Het fonds maakt geen onderdeel uit van het gemeentebudget. Vrijwillige giften, opbrengsten van bijv. het 'Bal van de burgemeester', en andere bronnen voeden het fonds.

Wil je graag een vrijblijvende gift doen voor het Fonds van de burgemeester, dan kan dat op het rekeningnummer BE33 0688 9326 5246.