Fonds van de burgemeester

Het 'Fonds van de burgemeester' werd op 17 augustus 1979 opgericht.

Het heeft als doel om financiële tussenkomsten te verlenen aan personen die in noodsituaties verkeren en geen beroep kunnen doen op bestaande hulpverleningsorganismen zoals het OCMW. Het fonds wordt beheerd door de burgemeester, maar de middelen kunnen enkel aangewend worden na inspraak van het schepencollege.

Het fonds maakt geen onderdeel uit van het gemeentebudget. Het fonds wordt gespijsd door vrijwillige giften, opbrengsten van het 'Bal van de burgemeester', e.a.