Gebruik van een fuifruimte

Inhoud

Je kan zaal 2 in het Sport- en Recreatiecentrum Haneveld huren voor het organiseren van fuiven, evenementen en andere activiteiten.

De oppervlakte van deze zaal bedraagt 22m x 42m.

Om alles in goede banen te leiden, de veiligheid te waarborgen en overlast te voorkomen werd door de dienst Jeugd en de jeugdraad een fuifreglement opgemaakt. Om een fuif te organiseren dient er een aanvraagformulier te worden ingevuld.

Logistieke ondersteuning

Bij de dienst cultuur kan je terecht voor informatie over het ontlenen van divers "feestmateriaal". Het gemeentebestuur stelt het materiaal gratis ter beschikking. Verenigingen uit De Haan krijgen het materiaal gratis geleverd, particulieren dienen het materiaal zelf af te halen.

Uitzonderingen

Nachtlawaai / geluidsoverlast

Het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking op de geldende regelgeving betreffende nachtlawaai toestaan tot een bepaald uur. Dit betekent echter niet dat nachtlawaai wordt goedgekeurd, noch dat hinder voor de buurt zal getolereerd worden.

Regelgeving

Geluidsnormen

Er gelden in Vlaanderen strikte geluidsnormen voor muziekactiviteiten.
In de sporthal mag tijdens de volledige duurtijd van de fuif het maximale geluidsniveau van > 85dB(A) LAeq,15min en ≤95 dB(A) LAeq, 15min niet overschreden worden.

Meer informatie over de geluidsnormen staan vermeld op het aanvraagformulier en kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.