Taxicheques voor mensen met beperkte mobiliteit

Gepubliceerd op maandag 2 mei 2022 9.30 u.
In de gemeenteraad van 28 april werd hiervoor een voorstel goedgekeurd. 

De gemeente De Haan besteedt veel aandacht aan de basismobiliteit van de inwoners. Aangezien het aanbod van het openbaar vervoer in de gemeente beperkt is, onderzoekt het bestuur al een tijdje de mogelijkheid tot het invoeren van taxicheques.

Met dit initiatief wil de gemeente tegemoetkomen aan mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, niet beschikken over een eigen wagen of zich (tijdelijk) moeilijk kunnen verplaatsen. Deze mensen zullen cheques kunnen aanvragen waarmee ze hun taxirit kunnen betalen.

Ze moeten uiteraard wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De aanvrager moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van De Haan;
  • De aanvrager komt in aanmerking volgens de voorwaarden van het Hulpverleningskader van het OCMW (inkomen gerelateerd) (categorie 1);
  • De aanvrager komt niet in aanmerking volgens de voorwaarden van het Hulpverleningskader en heeft maximum 1 onroerend goed in zijn bezit waarvan het niet-geïndexeerd KI van deze niet hoger is dan € 1.500,00 (categorie 2).

Elk gezin dat volgens de voorwaarden in aanmerking komt, kan jaarlijks gebruik maken van 25 taxicheques. Naargelang de categorie komt de gemeente voor 4 euro (categorie 1) of voor 2 euro (categorie 2) tussen per cheque van 8 euro. 

De cheques zijn 1 jaar geldig en kunnen niet worden ingeruild, doorgegeven of doorverkocht.

Taxicheques zullen vanaf het najaar kunnen aangevraagd worden bij het Sociaal Huis.