Gemeentebelasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand