Gemeentebelasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet-voorziene plaatsen