Gemeentebelasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels