Gemeentebelasting op strandtenten

Procedure

Het toekennen van een standplaats geschiedt door het college van burgemeester en schepenen. Al wie verlangt een tent te plaatsen, is gehouden daartoe een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het college. Deze aanvraag moet geschieden op een model van aanvraagformulier, opgemaakt door het college.

De plaatsing van de tent(en) mag slechts geschieden nadat de aanvrager door het college een vergunning werd toegekend, waarop de reglementering terzake werd verstrekt.

Bij niet-inname van de standplaats vóór 15 juni van elk jaar, wordt de toewijzing ingetrokken.

Bedrag

Bij toewijzing van de standplaats wordt het bedrag van de belasting voorafgaandelijk geconsigneerd.

1ste categorie: € 125,00

  • zeewaartse rij vóór de Zeedijk-Wenduine, tussen de Rotonde en het oostelijk uiteinde van de zeedijk
  • rij vóór de Zeedijk-De Haan, vanaf het westelijk uiteinde tot aan het oostelijk uiteinde van de lage dijk

2de categorie: € 95,00

  • landwaartse rij vóór de Zeedijk-Wenduine, tussen de Rotonde en het oostelijk uiteinde van de zeedijk
  • rij vóór de Zeedijk-De Haan tussen het oostelijk uiteinde van de lage dijk en de vroegere gemeentegrens Klemskerke-Vlissegem

3de categorie: € 80,00

  • te Wenduine: alle overige plaatsen
  • te De Haan-Centrum: vóór de Zeedijk-De Haan (deelgemeente Vlissegem)

4de categorie: € 70,00

  • op het strand Vosseslag
  • te De Haan-Centrum: alle plaatsen beoosten en bewesten de Zeedijk-De Haan

De belastingvoet voor semiprofessionele stranduitbaters volgt voor de eerste 20 strandtenten de belastingvoet zoals hierboven gesteld. Van 21 tot 30 strandtenten wordt de gestelde belastingvoet vermeerderd met € 35,00. Vanaf 31 strandtenten wordt de gestelde belastingvoet vermeerderd met € 50,00.