Gemeentebelasting - Tijdelijke privatieve inname van het openbaar domein bij bouwwerven, verhuizingen, e.a. - herziening