Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Inhoud

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Maar eigenlijk staat GAS eveneens voor ‘Graag Aangenaam Samenleven’.

We proberen onze inwoners en bezoekers bewust te maken dat sommige handelingen storend kunnen zijn en overlast kunnen veroorzaken. Voordien werden deze vormen van kleine overlast zelden beboet en was sensibiliseren moeilijk. Het GAS-reglement biedt de gemeente nu de mogelijkheid om zelf de overtreders te beboeten.

De inbreuken waar het onder meer over gaat zijn: loslopende en rondzwervende honden, niet opruimen van hondenpoep, niet bijhebben van een zakje om de hondenpoep op te ruimen, zwerfvuil, sluikstorten… We maken enkele basisafspraken met onze bewoners en bezoekers van onze gemeente om een prettige leefomgeving voor iedereen te verzekeren. We hopen dat deze afspraken bijdragen tot een goede verstandhouding tussen onze inwoners en de leefbaarheid van onze gemeente verhogen.