Gemeentelijke begeleidingscommissie

De gemeentelijke begeleidingscommissie staat in voor de concrete uitvoering van het mobiliteitsplan.
De commissie bestaat uit leden van het schepencollege, afgevaardigden van alle politieke fracties die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn, enkele diensthoofden en diverse mobiliteitspartners.
Om het draagvlak van overleg en de besluitvorming in de gemeentelijke begeleidingscommissie te verhogen, wordt een weerspiegeling van de maatschappelijke (belangen) actoren in de samenstelling nagestreefd.