Gemeentelijke huwelijkspremie

Inhoud

Bij een huwelijk ontvang je een huwelijkspremie van de gemeente.

Voorwaarden

1 jaar onafgebroken in De Haan gedomicilieerd zijn.

Procedure

Je doet de huwelijksaangifte en de premie-aanvraag bij de dienst Burgerzaken.

Financiële voordelen

€ 50,00