Gemeentelijke huwelijkspremie

Bij een huwelijk ontvangt u een huwelijkspremie van de gemeente.

Voorwaarden

1 jaar onafgebroken in De Haan gedomicilieerd zijn.

Bedrag

€ 50,00