Gemeentemonitor 2021

Gepubliceerd op vrijdag 18 juni 2021 9.59 u.
Hoe tevreden zijn onze inwoners over hun gemeente?
Op 16 juni werd de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor gelanceerd. Daaruit blijkt dat heel wat inwoners van De Haan erg tevreden zijn over hun gemeente. Er is vooral grote tevredenheid over de natuur en groenvoorzieningen en de sportvoorzieningen.

De Gemeente-Stadsmonitor is het driejaarlijks onderzoeksrapport van het Agentschap Binnenlands Bestuur waarin onder meer gepeild wordt naar de tevredenheid van de inwoners over verschillende thema’s die de leefkwaliteit in een gemeente kunnen beïnvloeden. De gemeentemonitor is een belangrijk instrument voor lokale besturen om op basis van de cijfers betere beleidsbeslissingen te nemen. De bevraging van de nieuwste editie vond plaats in september en oktober vorig jaar.

De Haan is een goede plaats om te wonen: 95% van onze inwoners woont hier graag en 88% van onze inwoners voelt zich gelukkig. Mensen zijn tevreden over hun woning en de buurt waarin ze wonen. Weinig mensen - slechts 11% - ervaren buurtproblemen en er heerst een zeer laag onveiligheidsgevoel. 

Er is vooral een grote tevredenheid over het groenaanbod in onze gemeente: 92% van de inwoners zegt zeer tevreden te zijn met de natuur en de groenvoorzieningen.

Ook de sportvoorzieningen in onze gemeente scoren goed. Uit de bevraging blijkt dat 62% van onze inwoners regelmatig aan sport doet en 85% van de sportievelingen is tevreden over de accommodatie hiervoor. En ook de bibliotheek doet het goed, met een tevredenheidsscore van 88%.