Gemeenteraad

Politieke fracties:

  • Open & N-VA
  • Vooruit!
  • Groen
  • Bewust

Er is mogelijkheid om klacht in te dienen tegen een besluit bij de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Klachtenwegwijzer

Samenstelling