Gemeenteraad

Politieke fracties:

  • Open & N-VA
  • Samen Vooruit!
  • Groen
  • Bewust

Er is mogelijkheid om klacht in te dienen tegen een besluit bij de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Klachtenwegwijzer

Herbekijk hier de gemeenteraadszittingen.

Samenstelling