Heraanleg Grotestraat

Op deze pagina:

Actuele stand van zaken

Update 22.12.2023

De Grotestraat is volledig afgewerkt en terug open voor alle verkeer. 

Update 01.12.2023

Planning kruispunt Grotestraat / Duinenweg:

 • Week van 27 november 2023: voltooiing van de rioleringswerken
 • Week van 4 december 2023: afwerking van de fundering, plaatsing van de straatkolken en plaatsing van de boordstenen
 • Week van 11 december 2023: aanbrengen van de voetpadverharding
 • 14 & 15 december 2023: asfalteren van de onderlaag in de rijweg (als de weersomstandigheden het toelaten)
 • Week van 18 december: afwerking van het kruispunt

De afwerking - het op niveau brengen van de rijwegdeksels, het aanbrengen van de toplaag asfalt en het aanbrengen van de belijning - zal uitgevoerd worden als de weersomstandigheden het toelaten (in het voorjaar 2024). 

Planning bufferbekken hoek Grotestraat / Groenestraat:

 • 4 december 2023: start van de uitgraving 

Plaatsing definitieve verkeerssignalisatie:

 • Week van 4 december 2023

Update 10.10.2023

Vanaf maandag 16 oktober 2023 wordt de toplaag geasfalteerd in het gedeelte van de Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Duinenweg en op de kruispunten Grotestraat/Stationsstraat en Bredeweg/Nieuwe Steenweg.

Planning:

 • Maandag 16 oktober: start van de voorbereidende werken: het vegen van de rijweg en het aanbrengen van een kleeflaag.
 • Dinsdag 17 oktober: asfalteren van de toplaag in het gedeelte van de Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Duinenweg. Ook op het kruispunt Grotestraat/Stationsstraat en Bredeweg/Nieuwe Steenweg wordt de toplaag aangebracht.
 • Vanaf woensdag 18 oktober: aanbrengen van de belijning en plaatsing van de signalisatie op het kruispunt Grotestraat/Stationsstraat en Bredeweg/Nieuwe Steenweg.

Verkeersmaatregelen:

 • Vanaf maandag 16 oktober 2023 om 12.00 u
  • Het rijweggedeelte van de Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Duinenweg wordt afgesloten
   • Gelieve de rijweg niet te betreden en geen voertuigen te parkeren in de werfzone.
   • Bewoners dienen hun auto tijdelijk buiten de Grotestraat te stallen.
 • Van woensdag 18 oktober tot en met vrijdag 20 oktober

  • zullen volgende straten doodlopend zijn: 

   • Bredeweg vanaf de Uilenspiegellaan
   • Nieuwe Steenweg vanaf de Ringlaan-Noord
   • Kardinaal Mercierlaan vanaf de Beethovenlaan
   • Stationsstraat vanaf de Peter Benoitlaan
   • Grotestraat vanaf de Baron Van Caloenlaan, richting Stationsstraat
   • Baron Van Caloenlaan vanaf de Felix Timmermanslaan, richting Grotestraat
  • wordt de verplichte rijrichting in de Baron Van Caloenlaan, gedeelte tussen de Felix Timmermanslaan en de Grotestraat, opgeheven
  • wordt de verplichte rijrichting in de de Baron Van Caloenlaan, gedeelte tussen de Felix Timmermanslaan en de Albrecht Rodenbachlaan / Nieuwstraat, omgedraaid.

Vanaf 21 oktober zal het kruispunt Grotestraat/Stationsstraat en Bredeweg/Nieuwe Steenweg terug open zijn voor het verkeer.

Let wel: aangezien de rioleringswerken op het kruispunt van de Grotestraat met de Duinenweg nog in uitvoering zijn blijft het gedeelte van de Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Duinenweg voor het verkeer afgesloten met uitzondering van aangelanden, plaatselijk verkeer, hulpdiensten en werfverkeer.

De vooropgestelde planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken die tijdens de uitvoering vastgesteld worden.

Update 25.08.2023

Kruispunt Grotestraat met Stationsstraat, Bredeweg, Nieuwe Steenweg en Kardinaal Mercierlaan

 • Er is geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Het verkeer wordt vanaf Klemskerke-dorp omgeleid via de Dorpsstraat, de Vosseslag en de Nieuwe Rijksweg naar De Haan-Centrum.

 • Het verkeer vanaf De Haan-centrum wordt via de Leopoldlaan, de Koninklijke Baan, de Vosseslag en de Dorpsstraat omgeleid naar Klemskerke-dorp.

 • In de planning is voorzien om het kruispunt tegen eind oktober 2023 af te werken.

Kruispunt Grotestraat met Duinenweg

Op dit kruispunt worden ingrijpende rioleringswerken uitgevoerd om de nieuw aangelegde afvalwaterriolering aan te sluiten op het pompstation van Aquafin.

 • Vanaf 28 augustus 2023 starten de voorbereidende werken.

 • Vanaf half september wordt de schouwconstructie geplaatst.

 • Na de rioleringswerken zullen de bovenbouw van de rijweg en de voetpaden afgewerkt worden.

 • Er is een plaatselijke wegomlegging voorzien.

Verkeersmaatregelen Grotestraat tussen Duinenweg en Stationsstraat

 • Aangezien zowel het kruispunt van de Grotestraat met de Stationsstraat als het kruispunt van de Grotestraat met de Duinenweg opgebroken worden vanaf 28 augustus 2023 is in het gedeelte van de Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Duinenweg tijdelijk tweerichtingsverkeer voorzien voor bewoners, leveringen, hulpdiensten en werfverkeer.

 • Aan één zijde van de straat wordt parkeerverbod voorzien zodat er uitwijkmogelijkheid is.

 • In de Baron Van Caloenlaan geldt opnieuw de oorspronkelijke rijrichting: van de Wenduinesteenweg richting Grotestraat.

Update 07.08.2023

 • De aannemer is gestart met de verdere afwerking van de voetpaden en de parkeerstroken in het gedeelte van de Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Molendreef. Het is de bedoeling dat deze grotendeels kunnen afgewerkt worden vóór de kinderen terug naar school moeten.

  Tijdens de werkuren (van 7u tot 16u30) is er geen verkeer mogelijk in dit gedeelte van de Grotestraat.
  Tijdens de weekends en op 14 en 15 augustus wordt er niet gewerkt en is er eenrichtingsverkeer mogelijk van de Stationsstraat richting Duinenweg.

  Er is een wegomlegging voorzien vanaf de Stationsstraat via de Nieuwe Rijksweg (N34y), de Wenduinesteenweg en de Molendreef naar de Grotestraat.

 • Bewoners van de Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Molendreef moeten hun afval in de Baron van Caloenlaan, de Molendreef of de Stationsstraat zetten.

  Opgelet! De Stationsstraat valt onder een andere zone en heeft dus andere ophaalmomenten. Je kunt ze hier raadplegen: https://www.dehaan.be/afvalkalender.

Update 06.07.2023

 • In de eerste week van juli 2023 wordt de boordsteen met greppel gebetonneerd in het gedeelte tussen de Baron van Caloenlaan en de Stationsstraat waarna de fundering van de rijweg aangebracht wordt.

  Het asfalteren van de onderlaag in dit gedeelte van de rijweg is ingepland op 10 juli 2023.

  Tegen het bouwverlof zal de aannemer proberen om de fundering van de voetpaden aan te brengen en aan de garages en opritten een steenslagverharding aan te brengen zodat deze bereikbaar zijn.

 • Vanaf 15 juli zal er in de Grotestraat doorgang mogelijk zijn voor het plaatselijk verkeer in de richting vanaf de Stationsstraat naar de Duinenweg.

 • Vanaf 28 augustus starten de voorbereidende werken om het kruispunt met de Stationsstraat op te breken en opnieuw aan te leggen. Deze werken zullen ongeveer 8 weken duren.

  Tegelijk wordt ook het kruispunt met de Duinenweg opgebroken om er de rioleringswerken uit te voeren.

  Er wordt dan tijdelijk een omleiding voorzien via de Molendreef en de Baron van Caloenlaan. 

Update 24.04.2023

Op woensdag 26 en donderdag 27 april 2023 zal er fundering en boordsteen gegoten worden vanaf de Smatch tot aan de Baron van Caloenlaan.
Er wordt gewerkt met vers beton. Om schade te voorkomen, vraagt de aannemer met aandrang het verse beton niet te betreden tijdens en na de uitvoering van de werken.

Update 31.03.2023

In de volledige werfzone is de CSM-wand, die een waterremmend scherm vormt tussen de bouwput en de aanpalende zone, geplaatst.

In het gedeelte van de Grotestraat tussen de Smatch en de Molendreef is de riolering geplaatst en is de afwerking gestart.

In het gedeelte tussen de Molendreef en de Baron van Caloenlaan wordt de riolering momenteel afgewerkt. 

Als alles volgens planning verloopt zullen de rioleringswerken klaar zijn tegen eind mei. 

Tijdens de eerste helft van juli worden de rijweg en voetpaden verder afgewerkt, zodat na de zomervakantie het kruispunt van de Grotestraat met de Stationsstraat kan aangepakt worden. Hier zijn geen rioleringswerken voorzien, wat ervoor zal zorgen dat de werken vrij snel zullen verlopen.

Update 19.01.2023

Vanaf vrijdag 20.01.23 wordt het kruispunt Grotestraat-Duinenweg afgesloten.
Alle winkels blijven bereikbaar: via de Consciencelaan (Aldi) en via de Molendreef (Smatch).

In de week van 23.01.23 start de aannemer met het plaatsen van de CSM-wand in de zone tussen de Stationsstraat en de Baron Van Caloenlaan.

Er kan tijdens die werken niet geparkeerd worden in dit deel van de Grotestraat.

Update 18.11.2022

De werken van aan de Molendreef tot en met de bibliotheek starten op donderdag 24 november en lopen t.e.m. 23 december. Daarna volgen twee weken kerstverlof. Er zal een onderlaag geplaatst zijn op de sleuf waar gewerkt werd.

Na 9 januari 2023 starten de werken in deze zone terug op, tot het bouwverlof in juli.

Parkeren is verboden in de volledige werfzone.

Update 7.11.2022

Door een defecte machine worden de werken in de Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Molendreef, die aangekondigd waren vanaf 8 november, uitgesteld.

Update 4.11.2022

Vanaf 8 november geldt er een algemeen parkeerverbod en zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Grotestraat, tussen de Stationsstraat en de Molendreef.
Dit heeft ook gevolgen voor het verkeer van en naar basisschool De Zeeboon. Kinderen kunnen de toegang tot de school via de kerk en bib nemen.
In de Baron van Caloenlaan geldt eenrichtingsverkeer tussen de Felix Timmermanslaan en de Albrecht Rodenbachlaan, in de richting van de Wenduinesteenweg. Dit is andersom dan het normaal geldend eenrichtingsverkeer in die straat!

Verkeersmaatregelen 

 • De Grotestraat wordt, telkens in de zone waar gewerkt wordt, tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer:
  • Te voet is de woning steeds bereikbaar.
  • De zone waar gewerkt wordt is niet bereikbaar met auto of met de fiets.
  • Buiten de werkuren zijn de opritten toegankelijk.
  • Na de rioleringswerken wordt de rijwegzone in steenslag gelegd.
  • Na de CSM-werken komt er tijdelijk asfalt dat overrijdbaar is. 

 • Er zal steeds doorgang zijn voor voetgangers.

 • Alle winkels blijven toegankelijk (eventueel via een wegomleiding). 

 • Bereikbaarheid scholen:
  • De kinderen die naar het secundair onderwijs gaan, komende van Vlissegem, kunnen via de Warvinge, Groenestraat en vervolgens de Driftweg nemen naar de tramhalte Waterkasteellaan.
  • De kinderen die naar VBS De Zeeboon fietsen kunnen een route nemen via de Stijn Streuvelslaan – Duinenweg – Willem Elsschotlaan – Ernest Claesstraat – Felix Timmermanslaan – Zeeboon.

 • Het kruispunt Grotestraat-Warvinge-Groenestraat:
  • OPEN VOOR DOORGAAND VERKEER van en naar Vlissegem (Groenestraat - Warvinge)
  • Uitzonderlijk plaatselijk verkeer (bewoners, aangelanden) in de Grotestraat richting Zuienkerke en in de Grotestraat (deel tussen het kruispunt en de Maeterlicklaan)
 • Villapark I en Villapark II worden met elkaar verbonden - toegang via toegang Smatch

Wegomleidingen

Doorgaand verkeer

Van en naar de vakantieparken, Center Parcs, Wenduine (dit geldt ook voor alle verkeer +5T): via Brugse Baan / Oostendse Steenweg (N9) – Brugse Steenweg (N307) – Ringlaan / Koninklijke Baan (N34) – Driftweg / Wenduinsesteenweg

Naar Klemskerke – De Haan-centrum (dit geldt ook voor alle verkeer -5T): via Brugse Baan (N9) – Dorpsstraat – Vosseslag – Nieuwe Rijksweg

Lokaal verkeer

In de Grotestraat

 • Vanaf 28.08 zal de Grotestraat vanaf de Duinenweg afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer. 
  Je dient er de omleiding te volgen. 
  Basisschool De Zeeboon is in deze periode bereikbaar via de Monicastraat (tussen de bib en de kerk) en via de Baron van Caloenlaan. 

Vanuit Vlissegem en naar Vlissegem: 

 • Warvinge – Groenestraat – Wenduinesteenweg

Afvalophaling

In het deel van de Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Duinenweg is er momenteel geen doorgang van de huisvuilwagen van IVBO mogelijk.

De gemeentelijke diensten zullen de ophaling voor hun rekening nemen tot de huisvuilwagen terug door kan. Je mag dus je huisvuilzakken, PMD-zakken, papier/karton,… op de dag van de ophaling voor je eigen deur plaatsen.

Planning

Fase 1

 • Grotestraat, gedeelte van de Warvinge tot aan de Maurice Maeterlincklaan
 • Periode 28.03.22 – 15.07.22

Fase 2

 • Grotestraat, gedeelte vanaf de Maurice Maeterlincklaan tot aan de inrit van de Aldi
 • Periode:
  • Voorbereidende werken CSM: 01.06.22 – 21.06.22
  • 29.08.22 – 28.09.22: rioleringswerken
  • Wegeniswerken aansluitend de rioleringswerken (oktober - november 2022)

Fase 3

 • Grotestraat, gedeelte inrit Aldi – Duinenweg – inrit Smatch
 • Periode:
  • Voorbereidende werken CSM:
   • deel Aldi - Duinenweg: 01.07.22 – 15.07.22
   • deel Duinenweg – Smatch : 08.08.22 – 02.09.22
  • Rioleringswerken : 07.11.22 – 23.12.22
  • Wegeniswerken telkens aansluitend de rioleringswerken (december 2022 – februari 2023)

Fase 4

 • Grotestraat, gedeelte vanaf inrit Smatch tot aan de Molendreef
 • Periode:
  • Voorbereidende werken CSM: vanaf 05.09.22 – 23.09.22
  • Er wordt na plaatsen CSM per fase telkens voorzien in de aanleg van een tijdelijke asfaltverharding ifv beperking hinder aangelanden
  • Communicatie rond opstart rioleringswerken zelf volgt op latere datum

Fase 5

 • Grotestraat, gedeelte tussen de Molendreef en de Stationsstraat
 • Periode:
  • Voorbereidende werken CSM: vanaf 21.10.22 – 02.12.22
  • Er wordt na plaatsen CSM per fase telkens voorzien in de aanleg van een tijdelijke asfaltverharding ifv beperking hinder aangelanden
  • Communicatie rond opstart rioleringswerken zelf volgt op latere datum

Fase 6

 • Stationsstraat
 • Periode: na bouwverlof 2023 (geen rioleringswerken, enkel rijweg vernieuwen)

Wat houden de werken in? 

Nadat de nutsmaatschappijen hun voorbereidende werken hadden afgerond, werd op 28 maart 2022 gestart met heraanleg van de Grotestraat, tussen de Stationsstraat en de Warvinge. Eerst worden nieuwe rioleringen geplaatst, daarna worden de rijweg en de voetpaden heraangelegd. 

Eerst is het stuk tussen de Warvinge en de Maurice Maeterlincklaan aan de beurt. Volgens de vooropgestelde planning zullen tegen het bouwverlof van juli 2022 de rioleringen geplaatst zijn in het gedeelte van de Grotestraat tussen de Warvinge en de Maurice Maeterlincklaan. Ook zal tegen dan de rijweg, met inbegrip van de voetpaden, afgewerkt zijn in het gedeelte van de Grotestraat tussen de Warvinge en de Maurice Maeterlincklaan. 

In de tweede helft van augustus wordt gestart met de plaatsing van de riolering in het gedeelte van de Grotestraat tussen de Maurice Maeterlincklaan en de inrit van de Aldi.

In de bijlagen onderaan deze pagina vind je meer gedetailleerde info over de uitvoering, de fasering en de afkoppelingswerken op perceelsniveau. 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden. De vermelde data zijn richtdata. Eventuele wijzigingen worden vermeld op deze website en op de facebookpagina van Gemeente De Haan.


In beeld