Proefproject Grotestraat start op 20 januari

Gepubliceerd op donderdag 16 januari 2020 12 u.
Vanaf 20 januari tot 20 april wordt de verkeerssituatie in de Grotestraat gewijzigd.

Gedeelte Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Duinenweg

  • Eenrichtingsverkeer voor voertuigen - richting Warvinge
  • Maximale snelheid: 30 km/u
  • De Grotestraat blijft een voorrangsstraat (dus geen voorrang van rechts)
  • Parkeren langs beide zijden van de straat blijft mogelijk (wel parkeren met de rijrichting mee)
  • Fietsers en bromfietsen klasse A rijden in beide rijrichtingen (wordt gesignaleerd met het onderbord)
  • De fietser rijdt rechts van de rijweg in de gevolgde rijrichting en links van de rijweg in tegengestelde rijrichting

Gedeelte Grotestraat tussen de Duinenweg en de Warvinge

  • De huidige verkeerssituatie blijft ongewijzigd

Duinenweg

  • Een parkeerverbod tussen de Grotestraat en de Stijn Streuvelsstraat (om het maneuvreren van voertuigen op het kruispunt Grotestraat-Duinenweg te vergemakkelijken)
  • Een parkeerverbod tussen de Herman Teirlincklaan en de Wenduinsesteenweg (om een vlotte verkeersdoorstroming t.h.v. het containerpark te garanderen)

Molendreef

  • Een parkeerverbod langs beide zijden over 40 meter t.h.v. het kruispunt met de Grotestraat en het kruispunt met de Wenduinsesteenweg om een vlotte verkeersdoorstroming te garanderen
Met dit ‘proefproject’ wil het gemeentebestuur inzicht krijgen in parkeren, snelheid, veiligheid en verkeerscirculatie in de Grotestraat zoals die in de toekomst gewijzigd zou worden. Zo kan het studiebureau de plannen toetsen aan de werkelijkheid.