Vanaf 28/03/22: Heraanleg Grotestraat

Op deze pagina:

Wat houden de werken in? 

Nadat de nutsmaatschappijen hun voorbereidende werken hebben afgerond, wordt op 28 maart gestart met heraanleg van de Grotestraat, tussen de Stationsstraat en de Warvinge. Eerst worden nieuwe rioleringen geplaatst, daarna worden de rijweg en de voetpaden heraangelegd. 

Eerst is het stuk tussen de Warvinge en de Maurice Maeterlincklaan aan de beurt. Volgens de vooropgestelde planning zullen tegen het bouwverlof van juli 2022 de rioleringen geplaatst zijn in het gedeelte van de Grotestraat tussen de Warvinge en de Duinenweg. Ook zal tegen dan de rijweg, met inbegrip van de voetpaden, afgewerkt zijn in het gedeelte van de Grotestraat tussen de Warvinge en de Maurice Maeterlincklaan. 

In de tweede helft van augustus wordt gestart met de plaatsing van de riolering in het gedeelte van de Grotestraat tussen de Duinenweg en de Molendreef. 

In de bijlagen onderaan deze pagina vind je meer gedetailleerde info over de uitvoering, de fasering en de afkoppelingswerken op perceelsniveau. 

Planning

Fase 1

 • Grotestraat, gedeelte van de Warvinge tot aan de Maurice Maeterlincklaan
 • Periode 28.03.22 – 30.06.22

Fase 2

 • Grotestraat, gedeelte vanaf de Maurice Maeterlincklaan tot aan de inrit van de Aldi
 • Periode:
  • 01.05.22 - 15.07.22: rioleringswerken
  • Na het bouwverlof: wegeniswerken

Fase 3

 • Grotestraat, gedeelte vanaf de Duinenweg tot aan de Molendreef
 • Periode: 20.06.22 - 08.08.22

Fase 4

 • Grotestraat, gedeelte vanaf de inrit van de Aldi tot aan de Duinenweg
 • Periode: Aanvang na openstelling Fase 2 (± eind september 2022)

Fase 5

 • Grotestraat, gedeelte tussen de Molendreef en de Stationsstraat
 • Periode: vanaf oktober 2022

Fase 6

 • Stationsstraat
 • Periode: na bouwverlof 2023 (geen rioleringswerken, enkel rijweg vernieuwen)

Verkeersmaatregelen maart – juli 2022: 

 • De Grotestraat wordt, telkens in de zone waar gewerkt wordt, tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer:
  • Te voet is de woning steeds bereikbaar.
  • De zone waar gewerkt wordt is niet bereikbaar met auto of met de fiets.
  • Buiten de werkuren zijn de opritten toegankelijk.
  • Na de rioleringswerken wordt de rijwegzone in steenslag gelegd.
  • Na de CSM-werken komt er tijdelijk asfalt dat overrijdbaar is. 

 • Er is geen doorgang voor fietsers in de Grotestraat tussen de Warvinge en de Maeterlicklaan van 28.03 t/m 30.06.
 • Er zal steeds doorgang zijn voor voetgangers.

 • Alle winkels blijven toegankelijk (eventueel via een wegomleiding). 

 • Het kruispunt Grotestraat-Warvinge-Groenestraat wordt afgesloten van 28.03 t/m 31.03 en van 20.04 t/m 30.06:
  • Tijdens de paasvakantie blijft het kruispunt bereikbaar.
  • Vlissegem is bereikbaar via een wegomlegging (zie verder). 
  • De campings en vakantieparken gelegen langs de Drift/Wenduinesteenweg blijven bereikbaar via een wegomlegging (zie verder).
 • Bewoners Boonenhove: via Duinenweg – Herman Teirlincklaan – Hendrik Consciencelaan – Ward Ruyslincklaan – VENTWEG – Maurice Maeterlincklaan – kruisen v/d Grotestraat – Boonenhove

 • Villapark I en Villapark II worden met elkaar verbonden - toegang via toegang Smatch

Wegomleidingen

vanaf 28.03.22 t/m 30.06.22

(Zie ook signalisatieplan in de bijlagen onderaan deze pagina)

Doorgaand verkeer

Van en naar de vakantieparken, Center Parcs, Wenduine (dit geldt ook voor alle verkeer +5T): via Brugse Baan / Oostendse Steenweg (N9) – Brugse Steenweg (N307) – Ringlaan /Koninklijke Baan (N34) – Driftweg / Wenduinsesteenweg

Naar Klemskerke – De Haan-Centrum en (dit geldt ook voor alle verkeer -5T): via Brugse Baan (N9) – Dorpsstraat – Nieuwe Steenweg

Lokaal verkeer

Vanuit Vlissegem of naar Vlissegem: Kloosterstraat – Bredeweg – Nieuwe Steenweg

Tonnagebeperking 5T

Op de Kloosterstraat en de Bredeweg geldt een tonnagebeperking tot 5T, om veiligheid van de kinderen en bewoners te vrijwaren.

Er is hier enkel lokaal zwaar verkeer mogelijk, dus geen doorgaand zwaar verkeer. 

Afvalophaling

Aangezien de werken problemen kunnen veroorzaken bij de ophaling van de huisvuilzakken, PMD-zakken, papier-karton,… wordt gevraagd om deze op de dag van de ophaling aan het IVBO afvalpunt te plaatsen zodat IVBO deze vlot kan ophalen:

 • Op de hoek van de Grotestraat en de Stijn Streuvelslaan.

Woon je in de Grotestraat tussen de Stijn Streuvelslaan en de Duinenweg, dan mag je je afval nog aan je eigen deur buiten zetten.

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen door onvoorzien omstandigheden. De vermelde data zijn richtdata. Eventuele wijzigingen worden vermeld op de website www.dehaan.be en op de facebookpagina van Gemeentebestuur De Haan.