Heraanleg Grotestraat

Op deze pagina:

Actuele stand van zaken

Update 24.04.2023

Op woensdag 26 en donderdag 27 april 2023 zal er fundering en boordsteen gegoten worden vanaf de Smatch tot aan de Baron van Caloenlaan.
Er wordt gewerkt met vers beton. Om schade te voorkomen, vraagt de aannemer met aandrang het verse beton niet te betreden tijdens en na de uitvoering van de werken.

Update 31.03.2023

In de volledige werfzone is de CSM-wand, die een waterremmend scherm vormt tussen de bouwput en de aanpalende zone, geplaatst.

In het gedeelte van de Grotestraat tussen de Smatch en de Molendreef is de riolering geplaatst en is de afwerking gestart.

In het gedeelte tussen de Molendreef en de Baron van Caloenlaan wordt de riolering momenteel afgewerkt. 

Als alles volgens planning verloopt zullen de rioleringswerken klaar zijn tegen eind mei. 

Tijdens de eerste helft van juli worden de rijweg en voetpaden verder afgewerkt, zodat na de zomervakantie het kruispunt van de Grotestraat met de Stationsstraat kan aangepakt worden. Hier zijn geen rioleringswerken voorzien, wat ervoor zal zorgen dat de werken vrij snel zullen verlopen.

Update 19.01.2023

Vanaf vrijdag 20.01.23 wordt het kruispunt Grotestraat-Duinenweg afgesloten.
Alle winkels blijven bereikbaar: via de Consciencelaan (Aldi) en via de Molendreef (Smatch).

In de week van 23.01.23 start de aannemer met het plaatsen van de CSM-wand in de zone tussen de Stationsstraat en de Baron Van Caloenlaan.

Er kan tijdens die werken niet geparkeerd worden in dit deel van de Grotestraat.

Update 18.11.2022

De werken van aan de Molendreef tot en met de bibliotheek starten op donderdag 24 november en lopen t.e.m. 23 december. Daarna volgen twee weken kerstverlof. Er zal een onderlaag geplaatst zijn op de sleuf waar gewerkt werd.

Na 9 januari 2023 starten de werken in deze zone terug op, tot het bouwverlof in juli.

Parkeren is verboden in de volledige werfzone.

Update 7.11.2022

Door een defecte machine worden de werken in de Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Molendreef, die aangekondigd waren vanaf 8 november, uitgesteld.

Update 4.11.2022

Vanaf 8 november geldt er een algemeen parkeerverbod en zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Grotestraat, tussen de Stationsstraat en de Molendreef.
Dit heeft ook gevolgen voor het verkeer van en naar basisschool De Zeeboon. Kinderen kunnen de toegang tot de school via de kerk en bib nemen.
In de Baron van Caloenlaan geldt eenrichtingsverkeer tussen de Felix Timmermanslaan en de Albrecht Rodenbachlaan, in de richting van de Wenduinesteenweg. Dit is andersom dan het normaal geldend eenrichtingsverkeer in die straat!

Verkeersmaatregelen 

 • De Grotestraat wordt, telkens in de zone waar gewerkt wordt, tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer:
  • Te voet is de woning steeds bereikbaar.
  • De zone waar gewerkt wordt is niet bereikbaar met auto of met de fiets.
  • Buiten de werkuren zijn de opritten toegankelijk.
  • Na de rioleringswerken wordt de rijwegzone in steenslag gelegd.
  • Na de CSM-werken komt er tijdelijk asfalt dat overrijdbaar is. 

 • Er zal steeds doorgang zijn voor voetgangers.

 • Alle winkels blijven toegankelijk (eventueel via een wegomleiding). 

 • Bereikbaarheid scholen:
  • De kinderen die naar het secundair onderwijs gaan, komende van Vlissegem, kunnen via de Warvinge – Groenestraat en vervolgens de Driftweg nemen naar de tramhalte Waterkasteellaan.
  • De kinderen die naar de Zeeboon fietsen; kunnen een route nemen via de Stijn Streuvelslaan – Duinenweg – Willem Elsschotlaan – Ernest Claesstraat – Felix Timmermanslaan – Zeeboon.

 • Het kruispunt Grotestraat-Warvinge-Groenestraat:
  • OPEN VOOR DOORGAAND VERKEER van en naar Vlissegem (Groenestraat - Warvinge)
  • Uitzonderlijk plaatselijk verkeer (bewoners, aangelanden) in de Grotestraat richting Zuienkerke en in de Grotestraat (deel tussen het kruispunt en de Maeterlicklaan)
 • Villapark I en Villapark II worden met elkaar verbonden - toegang via toegang Smatch

Wegomleidingen

Doorgaand verkeer

Van en naar de vakantieparken, Center Parcs, Wenduine (dit geldt ook voor alle verkeer +5T): via Brugse Baan / Oostendse Steenweg (N9) – Brugse Steenweg (N307) – Ringlaan /Koninklijke Baan (N34) – Driftweg / Wenduinsesteenweg

Naar Klemskerke – De Haan-Centrum (dit geldt ook voor alle verkeer -5T): via Brugse Baan (N9) – Dorpsstraat – Nieuwe Steenweg

Lokaal verkeer

In de Grotestraat

 • Vanaf 7.11 zal de Grotestraat, het gedeelte tussen de Stationsstraat en de Molendreef, afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer. 
  Je dient er de omleiding te volgen. 
  Basisschool De Zeeboon is in deze periode bereikbaar via de Monicastraat (tussen de bib en de kerk) en via de Baron van Caloenlaan. 

Vanuit Vlissegem en naar Vlissegem: 

 • Warvinge – Groenestraat – Wenduinesteenweg
 • Kloosterstraat – Bredeweg – Nieuwe Steenweg

Afvalophaling

In het deel van de Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Duinenweg is er momenteel geen doorgang van de huisvuilwagen mogelijk.

Plaats daarom je huisvuilzakken, PMD-zakken, papier-karton,… op de dag van de ophaling aan het IVBO afvalpunt in de Stationsstraat 27 thv de garage van de Preventiedienst OF buiten de werfzone in de zijstraten waar IVBO wel bij kan.

Planning

Fase 1

 • Grotestraat, gedeelte van de Warvinge tot aan de Maurice Maeterlincklaan
 • Periode 28.03.22 – 15.07.22

Fase 2

 • Grotestraat, gedeelte vanaf de Maurice Maeterlincklaan tot aan de inrit van de Aldi
 • Periode:
  • Voorbereidende werken CSM: 01.06.22 – 21.06.22
  • 29.08.22 – 28.09.22: rioleringswerken
  • Wegeniswerken aansluitend de rioleringswerken (oktober - november 2022)

Fase 3

 • Grotestraat, gedeelte inrit Aldi – Duinenweg – inrit Smatch
 • Periode:
  • Voorbereidende werken CSM:
   • deel Aldi - Duinenweg: 01.07.22 – 15.07.22
   • deel Duinenweg – Smatch : 08.08.22 – 02.09.22
  • Rioleringswerken : 07.11.22 – 23.12.22
  • Wegeniswerken telkens aansluitend de rioleringswerken (december 2022 – februari 2023)

Fase 4

 • Grotestraat, gedeelte vanaf inrit Smatch tot aan de Molendreef
 • Periode:
  • Voorbereidende werken CSM: vanaf 05.09.22 – 23.09.22
  • Er wordt na plaatsen CSM per fase telkens voorzien in de aanleg van een tijdelijke asfaltverharding ifv beperking hinder aangelanden
  • Communicatie rond opstart rioleringswerken zelf volgt op latere datum

Fase 5

 • Grotestraat, gedeelte tussen de Molendreef en de Stationsstraat
 • Periode:
  • Voorbereidende werken CSM: vanaf 21.10.22 – 02.12.22
  • Er wordt na plaatsen CSM per fase telkens voorzien in de aanleg van een tijdelijke asfaltverharding ifv beperking hinder aangelanden
  • Communicatie rond opstart rioleringswerken zelf volgt op latere datum

Fase 6

 • Stationsstraat
 • Periode: na bouwverlof 2023 (geen rioleringswerken, enkel rijweg vernieuwen)

Wat houden de werken in? 

Nadat de nutsmaatschappijen hun voorbereidende werken hadden afgerond, werd op 28 maart 2022 gestart met heraanleg van de Grotestraat, tussen de Stationsstraat en de Warvinge. Eerst worden nieuwe rioleringen geplaatst, daarna worden de rijweg en de voetpaden heraangelegd. 

Eerst is het stuk tussen de Warvinge en de Maurice Maeterlincklaan aan de beurt. Volgens de vooropgestelde planning zullen tegen het bouwverlof van juli 2022 de rioleringen geplaatst zijn in het gedeelte van de Grotestraat tussen de Warvinge en de Maurice Maeterlincklaan. Ook zal tegen dan de rijweg, met inbegrip van de voetpaden, afgewerkt zijn in het gedeelte van de Grotestraat tussen de Warvinge en de Maurice Maeterlincklaan. 

In de tweede helft van augustus wordt gestart met de plaatsing van de riolering in het gedeelte van de Grotestraat tussen de Maurice Maeterlincklaan en de inrit van de Aldi.

In de bijlagen onderaan deze pagina vind je meer gedetailleerde info over de uitvoering, de fasering en de afkoppelingswerken op perceelsniveau. 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen door onvoorzien omstandigheden. De vermelde data zijn richtdata. Eventuele wijzigingen worden vermeld op deze website en op de facebookpagina van Gemeente De Haan.


In beeld