Grotestraat: wegen- en rioleringswerken

Vooraleer het college van burgemeester en schepenen van De Haan een beslissing neemt omtrent de wegen- en rioleringswerken in de Grotestaat, wordt van 24 mei 2021 tot en met 22 juni 2021 een openbaar onderzoek gehouden . 

De bekendmaking van het openbaar onderzoek vindt u hier

Hieronder vindt u een omschrijving van de werken en kunnen ook de plannen geraadpleegd worden (in de bijlagen onderaan). 

Omschrijving van de werken 

Hier wordt er een integrale vernieuwing van de bovenbouw voorzien. Van rooilijn tot rooilijn wordt de bovenbouw volledig heraangelegd. De werken starten in de Nieuwesteenweg thv huisnr 222, incl. kruispunt Stationsstraat tot en met het kruispunt Warvinge/Groenestraat. De werken sluiten aan op de geplande werken verder in de Grotestraat richting Zuienkerke (dossier Provincie).

De rijweg wordt in asfalt aangelegd. De fietspaden worden tevens in asfalt aangelegd, wat positief is voor het fietscomfort. De voetpadzones worden in kleinschalig betonmateriaal aangelegd. De parkeerstroken worden aangelegd in kleinschalig materiaal of grasdallen.

Door de beperkte rooilijnbreedte moet er creatief omgesprongen worden om het groen ruimtelijk in te passen. Waar wel plaats is vb aan het bufferbekken wordt het groen landschappelijk geïntegreerd.

Over het volledige traject tussen de Stationstraat en Warvinge worden rioleringswerken uitgevoerd. Het gemengde stelsel wordt vervangen door een volledig gescheiden rioleringsstelsel.

Het vuilwater wordt met behulp van 2 pompstations (Farys) afgevoerd naar het pompstation van Aquafin die via de bestaande te behouden persleiding het vuilwater afvoert naar het bestaande stelsel in de Nieuwe Steenweg.

Het regenwaterstelsel wordt gravitair aangesloten op het Kromzwin (Polderwaterloop). Om te voldoen aan de buffereisen wordt een bufferbekken aangelegd thv de voorziene retentiezone langs de Groenestraat.

Er werd een subsidiedossier ingediend bij de VMM.