Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille’: definitieve vaststelling

Gepubliceerd op maandag 7 september 2020 14 u.
Op 3 juli 2020 besliste de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille’ definitief vast te stellen.

Het plan is gelegen op het grondgebied van De Haan, Jabbeke en Oudenburg en omvat onder meer de aanduiding van erfgoedlandschap ‘Polder Klemskerke-Vlissegem’, natuurcompensaties voor de Zeebrugse achterhaven, zilte graslanden binnen het habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘Polders’ en het schrappen van het niet-ontgonnen ontginningsgebied ‘Paddegat’ voor de vrijwaring van het agrarisch gebruik. 

Het plan ligt ter inzage van het publiek op de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis of kan geraadpleegd worden via https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Planningsprocessen/Landbouw-natuur-en-bos/Kust-Polders-en-Westhoek/RUP-Kustpolders-Oudenburg-Jabbeke