Help je mee uitkijken naar de Aziatische hoornaar?

Gepubliceerd op woensdag 2 augustus 2023 8 u.
De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een wespensoort uit Zuidoost-China. Sinds 2016 is de soort ook aanwezig in België. We noemen ze een ‘invasieve exoot’. Exoot, want uitheems. Invasief omdat ze het – helaas – véél te goed doet bij ons.

De soort valt honingbijen en andere inheemse insecten aan, die ze gebruiken als eiwitbron. We zijn ze eigenlijk liever kwijt dan rijk. Het doel is om de nesten van het insect te vinden en ze te verdelgen. En daar kan jij bij helpen!

We willen heel graag dat jullie actief zouden proberen om Aziatische hoornaars waar te nemen én dat jullie concrete waarnemingen ook zouden melden. Die meldingen kunnen heel eenvoudig en digitaal (zie verder). Waarnemingen van individuele hoornaars vertellen ons dat er een nest in de relatieve nabijheid moet zijn. En er bestaan mensen (zogenaamde ‘vespawatchers’) die aan nestopsporing doen. Iedere melding van individuele hoornaars is relevant voor hen om de zoektocht naar nesten aan te vatten.

Lokpotten

Aziatische hoornaars krijg je niet zomaar te zien. Je moet ze actief lokken. Dat doe je met een lokpot. Zo’n lokpot fabriceer je heel eenvoudig zélf. Hoe je dat doet? Dat lees je op www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar

Herkennen? 

Melden impliceert herkennen. Voor de leek is ieder groot vliegend insect misschien wel een hoornaar. Opnieuw op www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar wordt de nodige aandacht besteed aan het uiteenhouden van de Aziatische en de Europese hoornaar. De Europese hoornaar is de inheemse, veilige, nuttige en te koesteren neef van de Aziatische hoornaar. 

Melden?

Op www.vespawatch.be word je doorgeloodst richting www.waarnemingen.be voor het melden van een individuele hoornaar. Dat is een website waarop alle mogelijke natuurwaarnemingen verzameld worden. Op die site moet je de precieze plek van je waarneming pinnen op een kaart. Je moet ook foto’s uploaden. Daarom is de smartphone handig voor meldingen. Je waarneming wordt vervolgens gevalideerd door een kenner.

Het heeft geen zin om iedere dag een hoornaar op je lokpot te melden. Doe dat hoogstens één keer per week. Zolang je meldingen op draaglijke frequentie blijven terugkeren weten we dat er nog een actief nest in de buurt zit. 

Met een lokpot in je tuin, en met meldingen op www.waarnemingen.be mag je jezelf als een volwaardige ‘citizen scientist’ beschouwen, met een gewaardeerde inbreng in heel dit verhaal. 

Verdelging van nesten

In samenwerking met het provinciebestuur staan wij in voor de verdelging van nesten van Aziatische hoornaar. Als je denkt een nest te vinden van Aziatische hoornaar, kun je dit melden via www.vespawatch.be

Via de button ‘Meld een nest’, word je naar een invulformulier geleid, waar gevraagd wordt naar een aantal gegevens over het nest (ligging, grootte, hoogte, …). Via een kaart kan je het ‘gele mannetje’ pinnen op de exacte locatie van het nest. Het systeem maakt daar onmiddellijk X/Y-coördinaten van. Er wordt ook gevraagd naar een foto van de nestbewoner zélf (het nest met zekerheid identificeren als van Aziatische hoornaar kan enkel met een foto van zijn bewoner). Tot slot bezorg je ook je gegevens als melder.

Hierna wordt je melding gevalideerd. Dat kan enkele dagen duren. Als het effectief om een nest van Aziatische hoornaar gaat, dan bevelen we automatisch de verdelging van dat nest door een erkend verdelger. Die gaat aan de slag op basis van de gegevens die achtergelaten werden via je melding. De factuur is voor de gemeente.

Opgepast: de verwerkingscyclus neemt wat tijd in beslag. Tussen melding en bestrijding kan vlot twee weken en meer gaan. Voor vele nesten hoeft dat geen probleem te zijn. De Aziatische hoornaar is immers op zich een niet agressieve soort richting mensen (tenzij zijn nest verstoord wordt). Ervaar je echter een nest als een acuut gevaar, dan staat het je vrij om zélf en op eigen kosten de verdelging te organiseren via de brandweer (indien deze de service levert) of een erkend verdelger. Laat evenwel niet na om het nest te melden (nuttig voor de statistieken rond de soort). Geef in het opmerkingenveld aan dat je verdelgd hebt op eigen initiatief. Zo vermijden we nodeloze verplaatsingen van onze verdelger. 

Een lijst van erkende verdelgers in Vlaanderen vind je op: www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar