Henri Cassiers

Voor bewonderaars van affichekunst en voor bibliofielen is Henri Cassiers geen onbekende. De talentrijke tekenaar en aquarellist maakte ter plaatse het ontluiken mee van de nieuwe badplaats De Haan. Henri Cassiers was een gedegen vakman en schiep hoofdzakelijk toegepaste kunst: illustraties, affiches, didactische wandplaten, prentkaarten,…

Het Hôtel du Coq opende op 22 juli 1888 feestelijk zijn deuren met een uitgebreid banket. Henri Cassiers was de ontwerper van de spijskaart. In het park van het hotel werd korte tijd later voor Cassiers een charmante villa gebouwd. Op dat ogenblik was hij zeer actief als illustrator van populaire bladen zoals Le Patriote Illustré: hij trok erop uit om nieuwsfeiten vast te leggen zodat zijn tekeningen dezelfde actualiteitswaarde hadden als de latere persfoto's.

Henri Cassiers ontwierp omstreeks 1897 de zeer gekende publicitaire affiche voor De Haan die gedurende vele jaren gebruikt werd. Opmerkelijk op deze affiche is zijn aandacht voor het anekdotische en het pittoreske, alsook voor de tegenstelling tussen traditie en moderniteit. Hier confronteert hij de traditionele klederdracht van de 'duinkanters' en het 'zandhoevetje' (dat je nog steeds kan aantreffen in de Molendreef) met de modern uitgedoste toeristen en het luxueuze Grand Hôtel in de achtergrond.

Bij de dienst Toerisme zijn reproducties van deze affiche te koop. Kostprijs: € 2,50.