Heraanleg Violierenlaan

Wat houden de werken in? 

Half januari 2024 starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken voor de herinrichting van een deel van Violierenlaan tussen de Driftweg en Dunezwin in Vosseslag. Daarna gaan de eigenlijke wegenwerken van start: het wegdek wordt vernieuwd, er komt een nieuwe parkeerstrook in grasbetontegels en een voetpad in betonstraatstenen.

Het einde van de werken is voorzien voor de zomer van 2024.

Tijdens de duur van de werken wordt de hinder voor de bewoners zoveel mogelijk beperkt.

Info bewoners

Om de bewoners zo goed mogelijk te informeren over de werken, wordt een informatievergadering georganiseerd op donderdag 14 december om 19u30 in OC ’t Schelpestik (Vosseslag 131, 8420 De Haan).

Je hoeft je hiervoor niet in te schrijven.