Heraanleg Violierenlaan

Op deze pagina:

Wat houden de werken in? 

Half januari 2024 starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken voor de herinrichting van een deel van Violierenlaan tussen de Driftweg en Dunezwin in Vosseslag. Daarna gaan de eigenlijke wegenwerken van start: het wegdek wordt vernieuwd, er komt een nieuwe parkeerstrook in grasbetontegels en een voetpad in betonstraatstenen.

Tijdens de duur van de werken wordt de hinder voor de bewoners zoveel mogelijk beperkt.

Planning

 • Werken nutsmaatschappijen: van midden januari 2024 tot eind maart 2024
 • Wegeniswerken: van 8 april 2024 tot juni 2024

Verkeersmaatregelen

 • Tijdens de werkuren is de straat enkel toegankelijk te voet
 • Buiten de werkuren:
  • Woningen zijn altijd te voet bereikbaar
  • Enkel als dat mogelijk is, is de straat toegankelijk voor plaatselijk verkeer, doch geen garantie
  • Idem voor doodlopende zijstraten
    
 • De woningen blijven bereikbaar voor hulpdiensten van op de ene of de andere zijde van de straat: 
  • De hulpdiensten zijn op de hoogte van de werken.
  • Zij hebben de nummers van de werkleiders.
  • Zij krijgen altijd doorgang, ook tijdens de werkuren.

Info bewoners

Bewoners worden op de hoogte gehouden via:

Gebruik parking Park Atlantis

Park Atlantis stelt een deel van hun parking gratis ter beschikking van de bewoners die, als gevolg van de werken in de Violierenlaan, niet bij hun woning kunnen parkeren.

Er zijn wel een aantal belangrijke voorwaarden verbonden aan het tijdelijk gebruik van deze private parking:

 • dit privé terrein wordt tijdelijk ter beschikking wordt gesteld. De andere delen van Park Atlantis mogen niet betreden worden.
 • Bewoners kunnen van dit aanbod gebruik maken van 8 april tot eind juni 2024.
 • Er mag enkel geparkeerd worden op de parkingzone zoals met rode omlijning aangeduid op de luchtfoto in de bijlage hieronder. Het gaat om een 45-tal, niet afgelijnde, parkeerplaatsen.
 • Er mag enkel geparkeerd worden met personenwagens.
 • De parking is gelegen in een zone waar de verkeersregels van een woonerf gelden.

Afvalophaling

Tijdens de werken is er geen doorgang van de huisvuilwagen van IVBO mogelijk. Bewoners dienen hun afval buiten de werfzone te plaatsen. 

Er is een IVBO-afvalpunt voorzien ter hoogte van Dunezwin. 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden. De vermelde data zijn richtdata. Eventuele wijzigingen worden vermeld op deze website en op de facebookpagina van Gemeente De Haan.