Heraanleg Vosseslag en aanpalende straten

Gepubliceerd op woensdag 22 juli 2020 13.30 u.
De Vosseslag en de aanpalende straten (Mispelburgstraat, Katterekelaan, Mezenlaan en gedeelte Zandstraat) worden na de herfstvakantie van dit jaar aangepakt: wegen- en rioleringswerken zullen worden uitgevoerd.

De werken zullen in fases gebeuren. De eerste fase zal duren tot eind juni 2021 en omvat de Mispelburgstraat en het gedeelte van de Vosseslag tussen de Zandstraat en de woning gelegen Vosseslag 85A. De tweede fase is voorzien tijdens de periode september 2021-juni 2022 en gaat over het resterend gedeelte van de Vosseslag, de Katterekelaan en de Mezenlaan. In de derde en vierde fase wordt de polderwaterloop die door camping Lispanne loopt gesaneerd. Die laatste fases zullen geen hinder veroorzaken op de openbare weg.

Er mag niet gewerkt worden tijdens schoolvakanties, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven wordt.

Kandidaat-aannemers kunnen hun offerte indienen tot 25 augustus.