Herinrichten Kloosterstraat

Vanaf 18 september 2023 starten de wegenwerken in de Kloosterstraat, tussen de Bredeweg en de dorpskern van Vlissegem. Hierdoor zal er tijdelijk geen doorgang mogelijk zijn vanaf de Kloosterstraat richting Bredeweg.

De werken omvatten het opbreken van de bestaande rijweg en het aanleggen van een nieuwe rijweg met een breedte van 3,50 meter met aan weerszijden van de rijweg een betonnen kantstrook van 0,30 meter. Dit zorgt ervoor dat de rijweg beter bestand is tegen de zwaardere en bredere landbouwvoertuigen.

De uitvoeringstermijn is bepaald op 35 werkdagen, zodat de werken vermoedelijk tot half november 2023 zullen duren. Deze vooropgestelde planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken die tijdens de uitvoering van de werken vastgesteld worden.