Herinrichten Leopoldplein en Ensorlaan

Gepubliceerd op vrijdag 11 januari 2019 11 u.

In opdracht van FARYS – als rioolbeheerder – en in samenwerking met het gemeentebestuur worden momenteel wegen- en rioleringswerken uitgevoerd op het Leopoldplein en in de Ensorlaan.

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de werken op het Leopoldplein uitgevoerd worden tussen de zomervakantie 2018 en de paasvakantie 2019. De werken in de Ensorlaan zouden uitgevoerd worden tussen de paasvakantie 2019 en de zomervakantie 2019.

Om technische redenen wordt de fasering van de werken evenwel aangepast.

De rioleringswerken op het centrale pleingedeelte van het Leopoldplein zijn nagenoeg voltooid, zodat er volop gewerkt wordt aan de afwerking van de bovenbouw.

Om het afvloeien van het afvalwater van het westelijk gedeelte van het centrale plein te waarborgen wordt geopteerd om prioriteit te geven aan de aanleg van de riolering in de Ensorlaan.

Deze werken in de Ensorlaan zouden op maandag 14 januari 2019 aangevat worden.

Tegen de paasvakantie 2019 zouden de rioleringswerken voltooid zijn en zou er gestart zijn met de afwerking van de bovenbouw.

De heraanleg van het parkeerterrein op het Leopoldplein, tussen de gebouwen Koninklijke Baan 29 en 31 wordt uitgevoerd na de paasvakantie 2019.

De parkeervakken aan de zuidzijde van de parking werden reeds gerealiseerd en worden bereikbaar gemaakt vanaf de Koninklijke Baan, zoals op onderstaand planuittreksel schematisch weergegeven werd.

De voorziene voltooiingsdatum van de opdracht wordt behouden op 7 juni 2019.

Wij verontschuldigen ons voor de hinder die door deze werken veroorzaakt wordt en rekenen op uw begrip ter zake.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de gemeentelijke dienst Openbaar Domein per mail via publiekeruimte@dehaan.be of op het nummer 059 24 21 15.