Herinrichten Ringlaan (N34)

Op 4 september 2018 startten de wegen- en rioleringswerken tussen het kruispunt Manitobahelling en de Langestraat.

Wegens technische tekortkomingen, het uitblijven van herstellingen, de afwerking van de werf en andere juridische redenen heeft het Agentschap Wegen en Verkeer in samenspraak met de partners (NV Aquafin, Farys, gemeente De Haan) beslist om de opdracht eenzijdig te verbreken.

Een nieuw bestek werd opgemaakt en na evaluatie van de ingediende offertes en toewijzing van de opdracht, startten op 17 augustus 2020 de voorbereidende werken: o.a. het aanleggen van een “bypass” waardoor zowel het autoverkeer als het fietsverkeer in beide richtingen van en naar de Blankenbergsesteenweg konden rijden.

Aansluitend worden de eigenlijke herstellingswerken uitgevoerd, waarbij de beschadigde riolering wordt opgebroken en heraangelegd. Deze werken zijn opgesplitst in 2 delen:

Deel 1: het volledig afwerken van het project tussen de Blankenbergsesteenweg /Manitobahelling en de Langestraat.
Om de hinder voor handelaars en bewoners te beperken moeten deze werken afgerond zijn tegen uiterlijk 18 december 2020, dus vóór de start van de kerstvakantie.

Deel 2: het volledig afwerken van het project tussen Drift en Leopold II-laan.
Om de hinder voor de handelaars te vermijden moeten deze werken uitgevoerd worden tussen 22 februari en 2 april 2021, dus na de krokusvakantie en vóór de paasvakantie.

De aannemer die nu aangesteld is heeft enkel deze werken als taak. Het overige deel van de Ringlaan, namelijk de zone tussen de Langestraat en de Leopold II-laan zal apart en in een latere fase uitgevoerd worden.
Het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen en Aquafin werken momenteel volop aan het bestek en de plannen voor deze werken.