Herinrichten Ringlaan (N34)

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen en Aquafin werd door de Tijdelijk Maatschappij Vanlerberghe & Norré-Behaegel de remediërende werken uitgevoerd aan de riolering in het gedeelte van de Ringlaan (N34) tussen de Manitobahelling en de Langestraat en werd de rijweg met de aangrenzende fietspaden, parkeerstroken en voetpaden aangelegd.

Deze werken werden op 18 december 2020 voltooid.

Na het uitharden van het betonnen rijweggedeelte op de rotonde, en het verstrijken van de termijn waarbinnen geen dooizouten mogen gestrooid worden op nieuw gebouwde betonverhardingen, zal de Ringlaan vanaf maandag 18 januari 2021 terug voor het verkeer open gesteld worden.

Het gedeelte van de Joseph Knuddestraat tussen de Noordzeelaan en de Manitobastraat wordt nog tijdelijk als een doodlopende straat behouden, zodat er geen conflict is met het werfverkeer dat ingezet wordt om de tijdelijke ventweg op te breken en het voetpad te herstellen.

Nadat de rotonde voor het verkeer open gesteld werd zal de verbinding tussen de Noordzeelaan en de Ringlaan voor voertuigen afgesloten worden, zodat deze genoodzaakt zijn om via de nieuw gerealiseerde rotonde te rijden. Voor voetgangers, fietsers en bromfietsen klasse A wordt de verbinding evenwel behouden.