13-24/09/2021: Herstellingswerken straten Wenduine (UITGESTELD)

UPDATE: Bij de voorbereiding van de slemwerken in de Hovenierstraat en een gedeelte van Park Leopold II werd vastgesteld dat de riolering vernieuwd dient te worden. De herstellingswerken aan de rijbaan in deze straten zullen daarom worden uitgesteld. 
Een nieuwe datum is nog niet gekend. In opdracht van het gemeentebestuur zal de firma Willemen Infra nv herstellingswerken uitvoeren aan de rijweg in volgende straten in Wenduine:

  • de Langestraat en de zijstraten tussen de Langestraat en de Smet de Naeyerlaan,
  • in de Hovenierstraat en een gedeelte van Park Leopold II

In de bijlagen hieronder vind je een overzichtplan. 

Deze werken omvatten het plaatselijk herstellen van de asfaltverharding, het voorzien van een profilering om oneffenheden weg te werken en het aanbrengen van een onder- en toplaag in slem.

De werken zullen uitgevoerd worden in de periode van 13 september tot en met 24 september 2021. Om de werken te kunnen uitvoeren wordt parkeerverbod geplaatst en zullen deze straten tijdelijk afgesloten worden.

Door deze werken kan de huisvuilwagen van IVBO de afvalzakken niet ophalen. Alvast bedankt om uw zak te deponeren in de container aan het Mini-Recyclagepark (Brugsesteenweg 93) of deze terug binnen te zetten tot de volgende ophaling op maandag 27.09.2021.

Belangrijk: Uitvoeringsdata kunnen wijzigen door onvoorzien omstandigheden. De vermelde data zijn richtdata. Eventuele wijzigingen worden vermeld op de website www.dehaan.be en de facebookpagina van De Haan.