Houden van neerhofdieren

Neerhofdieren zoals konijnen, pluimvee, varkens of vee mogen niet in de bebouwde kom gehouden worden, tenzij men vooraf toelating krijgt van de burgemeester. Wie dergelijke dieren wil houden, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan de burgemeester van De Haan, Leopoldlaan 24 te 8420 De Haan.