Huis-aan-huisinzameling van grofvuil

Inhoud

Alle huishoudelijk afval dat u niet in een restafvalzak of afvalcontainer kunt stoppen is grofvuil: huisraad, meubels, vloerbekleding, … Goederen die in goede staat zijn, kunt u aan een kringwinkel bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten).

Opgelet: afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden, bouw- en sloopafval zijn geen grofvuil.

Procedure

Grofvuil wordt huis aan huis ingezameld.

  • Op vaste data voor ophaling vanaf 7u aan huis

  • Op aanvraag, ten laatste 14 kalenderdagen vóór de ophaaldata via 'Mijn IVBO' of telefonisch op 050 45 63 11

  • Maximum 5 brandbare, niet-recupereerbare stukken die te groot zijn om in een huisvuilzak te stoppen

  • Selectief aanbieden, m.a.w. vooraf gedemonteerd

Kostprijs

Per ophaalbeurt (max. 5 stuks) betaal je € 15.

Externe links