Huis-aan-huisinzameling van restafval

Inhoud

Restafval wordt huis aan huis ingezameld. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden.

Procedure

Wekelijkse huis-aan-huisophaling op maandag.

Nachtophalingen in toeristische zone (sector T) en sector 2 van 2 juni tot en met 30 augustus 2024.

De reglementaire huisvuilzakken (gele kleur) zijn te koop in het gemeentehuis, het oud-gemeentehuis Wenduine, de infokantoren, de verhuurkantoren en bij verscheidene plaatselijke handelaars.

Kostprijs

Huisvuilzakken (60 liter) zijn te koop tegen 1,50 euro/zak of 15 euro/rol.
Kleine huisvuilzakken (40 liter) zijn te koop tegen 1 euro/zak of 20 euro/rol.

Uitzonderingen

Afval dat apart wordt opgehaald (PMD, klein gevaarlijk afval, papier, karton), glas of afval dat te groot is voor de restafvalzak, hoort niet huis bij het restafval.

Externe links