Huis-aan-huisinzameling van snoeihout

Inhoud

Snoeihout zijn takken afkomstig van het snoeien van bomen en heesters in een private tuin. De takken moeten vrij zijn van doornen en wortelgestellen en mogen maximum 7 centimeter dik zijn.

Ander tuinafval, stenen en ijzerdraad zijn niet toegelaten.

Voorwaarden

Sorteerregels

  • onderling in dezelfde richting gestapeld

  • met natuurtouw gebundeld (geen metaaldraad of kunststof)

  • maximum 20 bundels per ophaling

  • dikte bundel: maximum 0,5 meter

  • lengte bundel: maximum 1 meter

  • dikte takken: maximum 7 centimeter

Snoeihoutsticker

Op elke bundel snoeihout moet je een sticker kleven. Kleef de sticker rond het natuurtouwtje.
De stickers worden verkocht in de gemeentelijke verkooppunten van afvalzakken.
Bundels snoeihout zonder stickers worden niet meegenomen!

Procedure

Wekelijkse huis-aan-huisophaling op dinsdag vanaf 1 maart tot en met 31 oktober.

Bied het snoeihout aan op het voetpad, voor de gebouwen waarvan het afkomstig is. Let op dat je geen voetgangers hindert!
Is er geen voetpad? Dan mag je het snoeihout aan de rooilijn plaatsen.

Kostprijs

Per sticker betaal je €0,50.

De kostprijs van de sticker dekt gedeeltelijk de ophaal- en de verwerkingskosten van het snoeihout.

Uitzonderingen

Aanvullend bij de dienstverlening op het recyclagepark, kunnen grote hoeveelheden snoeihout tegen betaling door de gemeentelijke technische dienst ter plaatse gehakseld worden tijdens de periode van 5 november tot en met 31 maart.
Een aanvraag hiervoor doe je via het e-loket.

Externe links