Huishoudelijk reglement voor begraafplaatsen aangepast

Gepubliceerd op vrijdag 16 december 2022 9.56 u.
Het huishoudelijk reglement voor de begraafplaatsen in de gemeente De Haan werd geactualiseerd. Hierdoor zullen vanaf januari onder meer urnen kunnen bijgezet worden in bestaande graven.

Onze gemeente heeft 4 openbare begraafplaatsen: in De Haan, Wenduine, Vlissegem en Klemskerke. Het huidige huishoudelijk reglement voor deze begraafplaatsen dateert van 2011 en was aan vernieuwing toe. In de herziening werd rekening gehouden met de beperkte plaats op de begraafplaatsen, maar ook met de nieuwe normen inzake milieu.

Volgens het nieuwe reglement is het mogelijk om bestaande concessies om te vormen, zodat er maximaal drie extra personen kunnen worden bijgeplaatst (als dat technisch mogelijk is). De concessiehouder kan hiervoor een aanvraag doen. Daarnaast wordt het verlenen van de concessies vóór een overlijden strikter gereglementeerd: je zal op voorhand nog maximaal één plaats kunnen reserveren. Voor grafkelders en niet-inwoners is vooraf een concessie aanvragen niet langer mogelijk.

Volgens de nieuwe reglementering zal er ook minder streng worden gekeken naar de uniformiteit van letters en cijfers op de platen van het urnenveld en het columbarium.

Door het verbod op het gebruik van pesticiden en omdat de grond en de beplanting bij de graven vaak onvoldoende onderhouden worden, gaat de voorkeur naar een ‘kopstuk’, zonder grafplaat. Zo kan er meer gras ingezaaid worden rond de graven. Paden die stuk zijn, zullen steeds vaker weggenomen worden en vervangen door gras.

Het nieuwe huishoudelijk reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december en is vanaf 1 januari 2023 van kracht. 

Vlissegem en Klemskerke

Op de kerkhoven van Vlissegem en Klemskerke kan wie er geen perceel gereserveerd heeft, al jaren niet meer begraven worden. Toch vragen mensen die een band hebben met die dorpen, nog steeds om er begraven te mogen worden. Door de mogelijkheid te bieden dat drie personen extra bijgezet kunnen worden in bestaande graven, wordt nu al een gedeeltelijke oplossing geboden.

Voor het kerkhof van Vlissegem, dat in het beschermd dorpsgezicht is opgenomen, maakte het gemeentebestuur daarnaast ook een erfgoedplan. Vanaf 1 maart worden alle graven in kaart gebracht en er wordt ook informatie aangeplakt op het kerkhof.

Mensen krijgen de kans om een al vervallen concessie toch te verlengen. Op dat ogenblik kunnen urnen van bloed- of aanverwanten worden bijgezet. De concessies die niet verlengd worden, worden als definitief vervallen beschouwd. Die graven kunnen op termijn worden weggenomen en zo ontstaat er ruimte voor mensen die alsnog in Vlissegem begraven willen worden. 

Als het lukt voor Vlissegem, wordt dit later ook voor Klemskerke gedaan.