IBO De Mallemolen

Openingstijden

Schooldagen: van 7.00 uur tot begin lesuren, vanaf einde lesuren tot 19 uur.
Woensdagnamiddag: vanaf einde lesuren tot 19 uur.
Zaterdag: van 8 tot 19 uur.
Schoolvrije dagen en vakanties: van 7 tot 19 uur.
Gesloten op zon- en feestdagen. Andere sluitingsdagen worden bekendgemaakt aan de voordeur.

Infrastructuur

De Mallemolen beschikt over verschillende ruimtes die beschikbaar zijn voor de opvang. De ruimtes zijn passend ingericht en voldoen aan de behoeften van de kinderen. Op het gelijkvloers is er een grote speelzaal, een rustige ruimte waar huiswerk gemaakt kan worden, een ravotruimte en een kleine ruimte waar enkele kinderen kunnen slapen of rusten. Op de bovenverdieping is er een verkleedruimte en een ruimte met enkele rustige hoeken waar o.a. ook TV gekeken kan worden. Er zijn aangepast sanitair en een degelijke keuken.
Er is een aangrenzende buitenruimte die de kinderen vrij kunnen gebruiken. De buitenruimte bestaat uit een grote zandvlakte met een speeltoestel en een betegelde ruimte waar gefietst of gerolschaatst kan worden.
De Mallemolen streeft ernaar dat kinderen in een huiselijke, kindvriendelijke en veilige omgeving worden opgevangen. De nadruk ligt op vrije tijd, alhoewel er ook ruimte is om huiswerk te maken. Een team van deskundige begeleiders zorgt ervoor dat de kinderen zich prettig voelen, in een klimaat van openheid, respect en vertrouwen.

Verplaatsingen

De kinderen worden, aansluitend op het begin van de lesuren, te voet, met het minibusje of met de gemeentelijke bus naar school gebracht. Elke avond, en eveneens op woensdagmiddag worden de kinderen met de bus aan school opgehaald, aansluitend op het einde van de lesuren. Dit gebeurt enkel op aanvraag van de ouders en mits verwittigen van zowel de school als De Mallemolen. Op zaterdag, schoolvrije dagen en tijdens de kerstvakantie is er geen busvervoer voorzien.

Voor wie?

De Mallemolen staat open voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar uit het kleuter- en lager onderwijs, die in de gemeente wonen of schoollopen. De Mallemolen legt in de eerste plaats de nadruk op ontspanning. Er is evenwel ruimte en mogelijkheid voorzien om huiswerk te maken onder toezicht, voor wie dit wenst. Gedurende de zomervakantie worden enkel kleuters opgevangen. Ook in andere vakanties wordt voorrang gegeven aan opvang van kleuters; de 6- tot 12-jarigen kunnen dan terecht bij de gemeentelijke speelpleinwerking (’t Pling).

Capaciteit

55 kinderen

Bedrag

Het IBO vraagt aan de ouders als vergoeding voor de opvang een financiële bijdrage, die gekoppeld is aan de verblijfsduur van het kind. De ouderbijdragen die worden gehanteerd zijn wettelijk bepaald (besluit Vlaamse regering van 23.02.2001).

Voor- en naschoolse opvang:
€ 0,77 per begonnen half uur.

Op zaterdag, schoolvrije dagen en tijdens vakantieperiodes:

  < 3 uur  3 – 6 uur  > 6 uur  Naschools
Gewoon tarief
1 kind
€ 3,72 € 5,58 € 9,30 € 0,77/ half uur
Gewoon tarief
Meer kinderen
€ 2,79 € 4,19 € 6,98 € 0,58/half uur
Sociaal tarief
1 kind
€ 1,86 € 2,79 € 4,65 € 0,38/half uur
Sociaal tarief
Meer kinderen
€ 1,40 € 2,09 € 3,49 € 0,29/half uur


Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin wordt 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage.
Indien de financiële situatie van de ouders daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal tarief gehanteerd worden van € 0,38 per begonnen half uur en respectievelijk € 4,65 - € 2,79 en € 1,86 op vrije dagen en tijdens de vakantieperiodes.
Bij toepassing van het sociaal tarief wordt een inkomensgrens van € 16.632,81 + € 3.079,19 per persoon ten laste gerespecteerd.