IBO De Mallemolen

Voor wie?

IBO De Mallemolen staat open voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar, die in de gemeente De Haan wonen of naar school gaan of van wie de ouders in De Haan werken. 

Tijdens de zomervakantie kunnen enkel kleuters terecht in De Mallemolen. De lagereschoolkinderen kunnen dan terecht bij speelpleinwerking 't Pling. 

Wanneer?

Op schoolvrije dagen en tijdens vakantieperiodes: van 7 tot 19 uur. 
Op schooldagen: voor school vanaf 7 uur, na school tot 19 uur.
Op zaterdag buiten de vakantieperiodes: van 8 tot 18 uur.

Busvervoer

De kinderen worden, aansluitend op het begin van de lesuren, te voet, met het minibusje of met de gemeentebus naar school gebracht. Elke avond, en ook op woensdagmiddag, worden de kinderen met de bus aan school opgehaald, aansluitend op het einde van de lesuren. Dit gebeurt enkel op aanvraag van de ouders en mits verwittigen van zowel de school als De Mallemolen. Op zaterdag, schoolvrije dagen en tijdens de kerstvakantie is er geen busvervoer voorzien.

Kostprijs

Voor de opvang rekent De Mallemolen aan de ouders een vergoeding aan die gekoppeld is aan de verblijfsduur van het kind. De kostprijs is wettelijk bepaald.

Voor- en naschoolse opvang

0,85 euro per begonnen half uur

Op zaterdag, schoolvrije dagen en tijdens vakantieperiodes

 < 3 uur 3 - 6 uur > 6 uurNaschools
Gewoon tarief - 1 kind€ 3,72€ 5,58€ 9,30€ 0,85/half uur
Gewoon tarief - meer kinderen€ 2,79€ 4,19€ 6,98€ 0,64/half uur
Sociaal tarief - 1 kind€ 1,86€ 2,79€ 4,65€ 0,43/half uur
Sociaal tarief - meer kinderen€ 1,40€ 2,09€ 3,49€ 0,40/half uur

Korting

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin wordt 25% korting verleend op de totale bijdrage. 

Indien de financiële situatie van de ouders daartoe aanleiding geeft, geldt een sociaal tarief van € 0,43 per begonnen half uur en respectievelijk € 4,65 - € 2,79 en € 1,86 op vrije dagen en tijdens de vakantieperiodes.

Bij toepassing van het sociaal tarief wordt een inkomensgrens van € 19.335,92 + € 3.579,60 per persoon ten laste gerespecteerd.