Infomarkt nieuwe strekdam Blankenberge

Gepubliceerd op dinsdag 15 oktober 2019 15 u.
Het infomoment over de nieuwe westelijke dam in Blankenberge vindt plaats op 25 oktober 2019. Tussen 17u en 20u is iedereen welkom in de Cabo.

Aan de hand van posters zullen een aantal thema's belicht worden: de achterliggende problematiek, de keuze van een hellende dam als beste oplossing, de huidige stand van zaken in het project en vervolgtraject. De experten van afdeling Kust staan paraat om jouw vragen te beantwoorden.

Tussen 17u en 20u kan iedereen vrij binnen en buiten lopen op de infomarkt.

De exacte planning en details van de effectieve werken zijn nog niet bekend. Na de keuze van het voorkeursalternatief werden vanop een hefplatform sonderingen uitgevoerd. Op basis van die resultaten werken we momenteel aan een technisch ontwerp. Van zodra dat klaar is, worden de nodige vergunningen aangevraagd en de aanbesteding opgemaakt. Daarna kan de uitvoering op het terrein ingepland worden.

Praktisch:

  • Datum: vrijdag 25 oktober 2019
  • Uur: tussen 17u en 20u
  • Locatie: Cabo, Wenduinse Steenweg 1, Blankenberge

Achtergrondinformatie:

De nieuwe westelijke strekdam die in Blankenberge gebouwd zal worden moet de verzandingsproblematiek in de jachthaven tegengaan. Tijdens de studie naar hoe de strekdam er zou uitzien zijn verschillende scenario’s onderzocht. Bij afweging van de kosten en de baten is rekening gehouden met verschillende ruimtelijke elementen zoals de aansluiting met de haven en het strand, het bestaande staketsel en de toegankelijkheid. Er zijn verschillende varianten, zowel van een toegankelijke als niet toegankelijke dam en met behoud van het staketsel of de afbraak ervan, onderzocht.
Voor alle varianten werd de investerings- en onderhoudskost bekeken. Daaruit is gebleken dat een ontoegankelijke hellende dam in combinatie met de afbraak van het westerstaketsel de meest effectieve en kostenefficiënte oplossing is om de verzandingsproblematiek structureel aan te pakken.

Contact:

Agentschap voor Maritime Dienstverlening en Kust - afdeling KUST

Contactpersoon: Charlotte Devriendt - communicatiemedewerker
GSM: 0498 93 48 06