Informatievergadering afvalbeleid voor bedrijfsafval - 21.01.2020

Gepubliceerd op woensdag 15 januari 2020 14 u.
Vanaf 1 januari 2020 is de inzameling van bedrijfsafval gewijzigd.
Bedrijven die meer dan drie bedrijfsafvalzakken per twee weken nodig hebben, moeten een beroep doen op een private inzamelaar van afval.
De maximale hoeveelheden voor ‘vergelijkbaar’ bedrijfsafval zijn vastgelegd in het Uitvoeringsplan Huishoudelijk en Gelijkaardig Bedrijfsafval 2016-2022. Onze gemeente zal dan ook vanaf 2020 de vigerende wetgeving toepassen.

Voor bedrijven die nu reeds een bedrijfsafvalcontainer gebruiken wijzigt er niets. De huis-aan-huis inzamelingen van de selectieve fracties (PMD, papier/karton en groenafval) wijzigen niet.

Om de wijzigingen in het afvalbeleid te kunnen toelichten, nodigt ons bestuur u samen met de afvalintercommunale IVBO uit op de informatievergadering die doorgaat op dinsdag 21 januari 2020 om 20 uur in het O.C. d’ Annexe, achter het gemeentehuis.

Naast de private afvalophaler kan het bedrijfsafval ook verder worden ingezameld door IVBO in rolcontainers.
De verschillende soorten container zullen er te zien zijn (van 140L tot 1100L). Een vertegenwoordiger van IVBO zal die avond ter plaatse aanwezig zijn.

Graag inschrijven per mail vóór 17 januari 2020: milieudienst@dehaan.be