Inspraakronde voor inwoners

Gepubliceerd op maandag 11 februari 2019 10.30 u.

Een speerpunt in de verschillende verkiezingsprogramma's in De Haan was dat er een betere communicatie moest komen tussen het gemeentebestuur en de bevolking.
Het nieuwe schepencollege voegt meteen de daad bij het woord en houdt in februari en maart per wijk/deelgemeente een inspraakavond onder de titel "Uw burgemeester luistert". Op deze avonden kunnen de inwoners van gedachten wisselen met de leden van het schepencollege. Binnenkort stelt de gemeenteraad een meerjarenbeleidsplan op en voor de beleidskeuzes wil het gemeentebestuur rekening houden met de bezorgdheden van de inwoners.

De leden van het schepencollege zullen zich aan het begin van de avond voorstellen en hun bevoegdheden opsommen. Vervolgens komen enkele klemtonen voor het beleidsprogramma 2019-2024 aan bod. Daarna is er ruimte voor vragen en opmerkingen uit het publiek.

De avonden vinden plaats op volgende data en locaties:

  • 18/02 in De Haan-Centrum (Sport- en Recreatiecentrum Haneveld)
  • 22/02 in Klemskerke (Oud-gemeentehuis)
  • 25/02 in Vosseslag (’t Schelpestik)
  • 1/03 in Wenduine (Wielingencentrum)
  • 15/03 in Harendijke (Restaurant Uilenspiegel)
  • 22/03 in Vlissegem (Aan de Toren)

Aanvang is telkens om 19.30 uur.
Elke inwoner krijgt de uitnodiging voor zijn/haar wijk in de brievenbus.