Jaarrekening

De jaarrekening omvat de definitieve realisatie van de geraamde ontvangsten en uitgaven van een kalenderjaar, en wordt goedgekeurd door de respectievelijke raden.

Tot en met 31.12.2019 zijn deze beleidsrapporten van het gemeentebestuur en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn afzonderlijke documenten. Vanaf 01.01.2020 vormen zij een geïntegreerd geheel.