Jeugdraad

De jeugdraad is een advies- en inspraakorgaan voor alle Haanse jeugd. De jeugdraad wil het gemeentebestuur adviseren bij het gemeentelijk jeugdbeleid en de samenwerking tussen de Haanse jeugd en jeugdverenigingen bevorderen. Wanneer het gemeentebestuur beslissingen met betrekking tot jongerenthema's voorbereidt en/of uitvoert, geeft de jeugdraad advies. Dit gebeurt op vraag van het gemeentebestuur maar de jeugdraad kan ook zelf het initiatief nemen om het gemeentebestuur te adviseren over alle aangelegenheden die met jeugd te maken hebben.

Voorzitter
Baptiste Meyers

Bevoegde schepen
Hilde Dhont