Jobstudent Animator - De Mallemolen

Tijdens de vakantieperiodes bezorgt u de kleuters van de buitenschoolse opvang De Mallemolen een aangename en plezante vakantie, met spelen en activiteiten die u mee helpt uitwerken en begeleiden.

Uw profiel:
Een animator moet ofwel een attest Basis-vorming Jeugdverantwoordelijke hebben; bij voorkeur (ortho-)pedagogische, psychologische of socio-culturele studies volgen; aantoonbare ervaring in het jeugdwerk hebben.
U kunt organiseren.
U hebt ervaring in het werken met kinderen.
U bent sociaal voelend.
U bent communicatief vaardig.

Onze voorwaarden:
- min. 18 jaar zijn/worden in 2019;
- gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor u solliciteert;
- burgerlijke en politieke rechten genieten;
- medisch geschikt zijn.

De attesten, brevetten of andere bewijsstukken, het medisch attest uitgezonderd, dienen ten laatste op de dag van het sollicitatiegesprek bezorgd te worden.
Solliciteren kan zowel per post als per e-mail, met een korte motivatie en CV aan Gemeentebestuur De Haan (Leopoldlaan 24, 8420 De Haan) of personeelsdienst@dehaan.be.

Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 15 februari 2019.