Jobstudent Cultuur - Tentoonstelling

U wordt ingezet bij de zomertentoonstelling. U houdt een oogje in het zeil en bent het aanspreekpunt voor de tentoonstellingsbezoeker. Daarnaast voert u administratieve taken uit.

Uw profiel:
U hebt zin voor initiatief.
U werkt punctueel.
U bent flexibel en bereid om te werken in een onregelmatig uurrooster.

Onze voorwaarden:
- min. 18 jaar zijn/worden in 2019;
- gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor u solliciteert;
- burgerlijke en politieke rechten genieten;
- medisch geschikt zijn.

De attesten, brevetten of andere bewijsstukken, het medisch attest uitgezonderd, dienen ten laatste op de dag van het sollicitatiegesprek bezorgd te worden.
Solliciteren kan zowel per post als per e-mail, met een korte motivatie en CV aan Gemeentebestuur De Haan (Leopoldlaan 24, 8420 De Haan) of personeelsdienst@dehaan.be.

Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 15 februari 2019.