Jobstudent Eerstehulpverlener

U bemant een van de EHBO-posten aan de stranden van onze gemeente. U onthaalt slachtoffers van kleine incidenten, verloren gelopen kinderen en/of hun ouders en werkt mee aan de preventie hiervan. U dient de eerste hulp toe bij ernstige incidenten.

Uw profiel:
U hebt een geldig brevet ambulancier of u kunt bewijzen dat u een medische of paramedische studie volgt die u toegang geven tot het 2de jaar bachelor of u kunt aantonen dat u deze studies hebt beëindigd.
U dient een bewijs af te leveren van een vaccinatie tegen tetanus en hepatitis B.

Onze voorwaarden:
- min. 18 jaar zijn/worden in 2019;
- gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor u solliciteert;
- burgerlijke en politieke rechten genieten;
- medisch geschikt zijn.

De attesten, brevetten of andere bewijsstukken, het medisch attest uitgezonderd, dienen ten laatste op de dag van het sollicitatiegesprek bezorgd te worden.
Solliciteren kan zowel per post als per e-mail, met een korte motivatie en CV aan Gemeentebestuur De Haan (Leopoldlaan 24, 8420 De Haan) of personeelsdienst@dehaan.be.

Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 15 februari 2019.