Jobstudent Eerstehulpverlener

Je bemant een van de EHBO-posten aan de stranden van onze gemeente.

Je onthaalt slachtoffers van kleine incidenten, verloren gelopen kinderen en/of hun ouders en werkt mee aan de preventie hiervan.
Je dient de eerste hulp toe bij ernstige incidenten.
Je hebt een geldig brevet ambulancier of je kunt bewijzen dat je een medische of paramedische studie volgt die je toegang geven tot het 2e jaar bachelor of je kunt aantonen dat je deze studies hebt beëindigd.

Je dient een bewijs af te leveren van een vaccinatie tegen tetanus en hepatitis B.

Onze voorwaarden

  • min. 18 jaar zijn/worden in 2022
  • gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
  • burgerlijke en politieke rechten genieten
  • medisch geschikt zijn

Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 15 februari 2022.

Solliciteer nu