Jobstudent Openbaar Domein

U voert een aantal taken uit zoals het controleren van voertuigen geparkeerd in de blauwe zone, het uitvoeren van controles en vaststellingen op de naleving van diverse gemeentelijke reglementen. Daarnaast zal u meewerken aan auto- of fietsdiefstalpreventie of acties tegen gauwdieven, helpen bij de administratie van graveeracties…

Uw profiel:
U hebt zin voor initiatief.
U werkt punctueel.
U bent flexibel en bereid om te werken in een onregelmatig uurrooster.

Onze voorwaarden:
- min. 18 jaar zijn/worden in 2019;
- gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor u solliciteert;
- burgerlijke en politieke rechten genieten;
- medisch geschikt zijn.

De attesten, brevetten of andere bewijsstukken, het medisch attest uitgezonderd, dienen ten laatste op de dag van het sollicitatiegesprek bezorgd te worden.
Solliciteren kan zowel per post als per e-mail, met een korte motivatie en CV aan Gemeentebestuur De Haan (Leopoldlaan 24, 8420 De Haan) of personeelsdienst@dehaan.be.

Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 15 februari 2019.