Jobstudent Redder

Jouw eerste en belangrijkste taak is de veiligheid van de baders.

Je bent in het bezit van het vereiste reddersbrevet voor kustredder, en indien nodig een recyclagebrevet. Ook indien je nog moet deelnemen aan het examen dit jaar kan je reeds je kandidatuur indienen.

Je woont bij voorkeur binnen een straal van maximaal 30 km van de arbeidsplaats of je hebt er een verblijfplaats.

Onze voorwaarden

  • min. 18 jaar zijn/worden in 2022
  • gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
  • burgerlijke en politieke rechten genieten
  • medisch geschikt zijn

Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 15 februari 2022.

Solliciteer nu