Jobstudent Werken in eigen beheer

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus kan u aan de slag bij een van de afdelingen van de technische dienst (groendienst, dienst logistiek, dienst onderhoud wegen en strand).

Uw profiel:
U dient een bewijs af te leveren van een vaccinatie tegen tetanus.

Onze voorwaarden:
- min. 18 jaar zijn/worden in 2019;
- gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor u solliciteert;
- burgerlijke en politieke rechten genieten;
- medisch geschikt zijn.

De attesten, brevetten of andere bewijsstukken, het medisch attest uitgezonderd, dienen ten laatste op de dag van het sollicitatiegesprek bezorgd te worden.
Solliciteren kan zowel per post als per e-mail, met een korte motivatie en CV aan Gemeentebestuur De Haan (Leopoldlaan 24, 8420 De Haan) of personeelsdienst@dehaan.be.

Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 15 februari 2019.