Jobstudent 'Zon, zee ... zorgeloos' - Een toegankelijk strand voor mensen met een beperking

U bent het aanspreekpunt voor mensen met een handicap op het strand, en biedt haar/hem dienstverlening aan op een niet-opdringerige manier.
U verleent adl-assistentie in speciaal daartoe ingerichte accommodatie (dit is geen medische assistentie, maar kan wel lichamelijk zijn zoals ondersteuning bij wassen).
U ondersteunt alle leeftijden, van kinderen met een handicap tot bejaarden, en houdt rekening met zijn/haar keuzes.
U helpt mee aan de bekendmaking van het initiatief en houdt toezicht op de accommodatie.

Uw profiel:
U moet bij de indiensttreding een opleiding assistent ‘Zon, zee… zorgeloos’ gevolgd hebben.

Onze voorwaarden:
- min. 18 jaar zijn/worden in 2019;
- gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor u solliciteert;
- burgerlijke en politieke rechten genieten;
- medisch geschikt zijn.

De attesten, brevetten of andere bewijsstukken, het medisch attest uitgezonderd, dienen ten laatste op de dag van het sollicitatiegesprek bezorgd te worden.
Solliciteren kan zowel per post als per e-mail, met een korte motivatie en CV aan Gemeentebestuur De Haan (Leopoldlaan 24, 8420 De Haan) of personeelsdienst@dehaan.be.

Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 15 februari 2019.