Kadaster

Een kadastraal uittreksel is een uittreksel uit de patrimoniale documentatie. Die documentatie bestaat uit het kadastrale percelenplan en de databank met patrimoniale gegevens.

Het kadastrale percelenplan is een grafische weergave van de percelen met hun grenzen en gebouwen.

De databank met patrimoniale gegevens is een register dat voor elke eigenaar de volgende elementen vermeldt:

  • zijn rechten;
  • zijn percelen;
  • de oppervlakte en de niet-geïndexeerde kadastrale inkomens van die percelen;
  • de aard van het goed (huis, tuin …) en het bouwjaar voor constructies.

Een kadastraal uittreksel online aanvragen kan via MYMINFIN
Een kadastraal uittreksel aanvragen op papier kan hier
Het kadastraal percelenplan raadplegen of afdrukken kan hier