Kadastraal uittreksel

Inhoud

Bij de verkoop van een onroerend goed moet de eigenaar in het bezit zijn van een kadastraal uittreksel:

 • een uittreksel uit het kadastraal percelenplan (een grafische weergave van de percelen met hun grenzen en gebouwen)
 • en een uittreksel uit de databank met patrimoniale gegevens (een register dat voor elke eigenaar zijn rechten, zijn percelen en de oppervlakte en de kadastrale inkomens van die percelen bevat).

Procedure

U vraagt een kadastraal uittreksel aan bij de Federale Overheidsdienst Financiën:

Een aanvraag via MyMinfin is goedkoper dan een aanvraag op papier. Voor uw eigen goederen is een kadastraal uittreksel via MyMinfin gratis.

Voor een te betalen kadastraal uittreksel ontvangt u eerst een overschrijvingsformulier. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u het kadastraal uittreksel.

U kunt de kadastrale gegevens van percelen online raadplegen op CADGIS.

Meer info

Een uittreksel uit het kadastraal percelenplan bevat:

 • de naam van de eigenaars van een onroerend goed gelegen binnen een straal van x meter van de eigendom
 • een lijst van de aangrenzende percelen.

Een uittreksel uit de databank met patrimoniale gegevens kan de volgende informatie bevatten:

 • de gegevens van de eigenaar en de rechten die hij heeft
 • de aard van het goed (huis, tuin …)
 • de sectie
 • het perceelnummer
 • het bouwjaar
 • de perceeloppervlakte
 • het kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd).

Ben je op zoek naar de gegevens van de eigenaar van een onroerend goed? Deze kan je opvragen bij de FOD Financiën.

Eigenaarsgegevens | FOD Financiën (belgium.be)

Externe links