Kapping van bomen in de duinbossen

Gepubliceerd op dinsdag 16 november 2021 11 u.
In de duinbossen worden deze maand bomen gekapt. Het gaat om een veiligheidskap of noodkapping, zoals dit ook genoemd wordt.

Langs de Wenduinesteenweg ter hoogte van de Zandpanne worden enkele bomen gekapt. 
Met deze kapping wil Natuurpunt de veiligheid van de weggebruikers en bewoners verzekeren. Door een storm zijn vorig jaar immers 6 bomen omgewaaid, ze werden ontworteld of zelfs afgekraakt. Enkele van deze bomen versperden de rijbaan en sommige kruinen lagen zelfs tegen de eigendommen aan de overzijde. 

Nu blijkt dat ook de overblijvende abelen en populieren duidelijke risico’s tot stormschade vertonen. Bovendien staan sommige tot bijna tegen de rand van de openbare weg. Daarom worden de bomen nu preventief gekapt. 

Later zal nieuwe begroeiing worden aangeplant en om risico's in de toekomst te vermijden, wordt gekozen voor een boszoom of –mantel: een minder hoge, inheemse heesterlaag met onder meer meidoorn, sleedoorn, duindoorn en kardinaalmuts.

Ook in zone tussen de Nieuwe Rijksweg en de Koninklijke Baan worden, nabij de begrazingszone met de ezeltjes, enkele bomen gekapt om het grasland verder uit te breiden en te laten overgaan in een boszoom en -mantel. In dit gebied wordt de begroeiing ook uitgedund, om meer licht op de bodem te krijgen zodat inheemse loofbomen, struiken en kruiden betere kansen tot ontwikkeling krijgen.

Alle werken gebeuren in het kader van van een goedgekeurd beheerplan. 

De aannemer die de werken uitvoert voorziet de nodige veiligheidsaanduiding en signalisatie langs de openbare weg.