Kleurrijke geveltuinen sieren binnenkort de Haanse straten

Gepubliceerd op vrijdag 14 mei 2021 9 u.
In de gemeenteraad van 29 april 2021 werd het gemeentelijk reglement voor de aanleg van straatgeveltuinen in De Haan goedgekeurd.

Een straatgeveltuin is een smalle strook groen tegen een gevel die rechtstreeks aan het voetpad aansluit. De bewoner staat zelf in voor de groenaanleg en het onderhoud. Belangrijk bij de aanleg van een straatgeveltuin is dat een obstakelvrije loopweg voor voetgangers, afhankelijk van de breedte van het voetpad, dient gevrijwaard te blijven om de veiligheid van voetgangers te garanderen. 

Deze mini-tuintjes brengen kleur en groen in de straat en zorgen voor biodiversiteit. De bloemen en planten trekken vlinders, bijen en insecten aan. De planten halen fijn stof en CO2 uit de lucht. Groen in dichtbebouwde omgevingen helpt mee tegen het hitte-eilandeffect en hittestress. Straatgeveltuinen passen bovendien perfect in de positionering van De Haan als duurzame en groene gemeente en ze sluiten aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van het Meerjarenplan 2020-2025 en het Burgemeesterconvenant 2030.

Er zijn wel enkele uitzonderingen. De aanleg van straatgeveltuinen is niet toegelaten in winkelstraten en op voetpaden in natuursteen en het aanplanten van giftige planten en planten met doornen is niet toegestaan. Momenteel wordt een lijst van in aanmerking komende planten opgemaakt.

De gemeente wil de burgers helpen met het inrichten van de geveltuintjes. Daarom zullen de voorbereidende werken, zoals het openbreken van het voetpad en de aanleg van het plantvak, uitgevoerd worden door de gemeentelijke diensten. 

Vanaf 1 juni kunnen geïnteresseerde inwoners een aanvraag indienen door een formulier aan te vragen bij dienst milieu of online in te vullen op www.dehaan.be/eloket.