Klusjesdienst

Inhoud

Kun je door ziekte, handicap of leeftijd sommige klussen aan en rond jouw woning niet meer uitvoeren, dan kan de klusjesdienst die voor je doen.

Je kan beroep doen op de klusjesdienst voor:

  • tuinonderhoud (gras maaien, struiken snoeien, …)

  • kleine herstellingen in en rond het huis (kapotte schakelaars, sanitair ontstoppen, …)

  • schilderen, behangen, ….

Voorwaarden

Je woont in de gemeente.

Kostprijs

  • De bijdrage is inkomensgerelateerd en er wordt met alle inkomsten (maandelijkse inkomsten, huuropbrengsten, KI, spaargeld, enz.) rekening gehouden. Als je geen financieel onderzoek wenst, kan je ook gebruik maken van de klusjesdienst aan het maximumtarief.

  • De prijs is per uur en per klusjesman en er wordt steeds minimum een half uur werk aangerekend.

  • De Raad voor Maatschappelijk Welzijn behandelt elke aanvraag en beslist over je bijdrage.

Regelgeving

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van OCMW De Haan stelde een reglement van orde voor de klusjesdienst vast. Het reglement vermeldt onder meer wat de inkomstenvoorwaarden zijn, welke taken de klusjesdienst mag uitvoeren en wat de verplichtingen van de aanvrager zijn. Dit is een openbaar document die je kunt inkijken bij de dienst Thuiszorg.