Meer weten over Kustvisie?

Gepubliceerd op donderdag 11 mei 2023 0 u.
Met Kustvisie wil de Vlaamse overheid de toekomst van de kust beschermen, ook bij een stijgende zeespiegel. Wil je meer weten? Kom dan naar de infomarkt of volg de online infosessie.
De zeespiegel stijgt, maar de Vlaamse Overheid is klaar voor de toekomst van onze kust.
Onder de noemer 'Kustvisie' hebben ze een concreet actieplan opgesteld voor de komende tien jaar en een strategische visie voor de lange termijn. Ze willen niet alleen de kust beschermen tegen een stijgende zeespiegel, maar ook groener en aantrekkelijker maken.

Meer weten? 

Om iedereen goed te informeren organiseert de Vlaamse overheid infomomenten. Je krijgt er meer informatie over de alternatieven, de onderzoeksmethoden en het proces van Kustvisie. 

Digitaal infomoment

Op maandag 22 mei is er om 20u een digitaal infomoment. 

Inschrijven kan op www.kustvisie.be en het infomoment is ook via dezelfde website te volgen. 

Infomarkt

per regio worden ook fysieke infomarkten georganiseerd.

Voor de inwoners van De Haan, Bredene en Blankenberge is dat

  • op woensdag 7 juni 2023
  • tussen 16 en 20u
  • in de Consiencezaal van het Cultuurcentrum Blankenberge, Zeedijk 150, 8370 Blankenberge

Inschrijven kan op www.kustvisie.be.

Geef je mening

Een onderzoeksnota met kennisgeving bundelt de belangrijkste inzichten uit de studies die hiervoor al werden uitgevoerd en beschrijft de methodieken voor de verdere uitwerking van Kustvisie. 

Om de mogelijke effecten van het plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een planmilieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. 

Je wordt bij deze van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure

Van 2 mei 2023 tot en met 2 juli 2023 kan je de kennisgevingsnota (en bijhorende onderzoeksnota) inkijken en opmerkingen geven.

Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven. 

Nota inkijken 

Je kan de nota’s downloaden van de website omgeving.vlaanderen.be of inkijken op het gemeentehuis van De Haan, bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (www.kustvisie.be/documenten) en bij het Team Omgevingseffecten/Milieueffectrapportage in Brussel. 

Opmerkingen bezorgen 

Tot en met 2 juli 2023 kun je jouw opmerkingen bezorgen: 

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je surfen naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.