Laat het zoemen met bloemen!

Gepubliceerd op maandag 6 maart 2023 15 u.
Bestel je gratis zakje bloemenzaad en help de bijen in jouw tuin!

Vanaf 15 maart krijg je opnieuw de kans om een zakje bloemenzaadjes te bestellen voor een mini-zaaiprojectje in eigen tuin!
De campagne 'Laat het zoemen met bloemen' vindt dit jaar voor de laatste keer plaats.

Voor wie?

Iedereen met een hart voor natuur, een tuin met een geschikt plekje, goesting/tijd/energie voor terreinvoorbereiding en zaaiwerk!

Waarom? 

Voor de bijtjes! Die verdienen dezer dagen immers extra zorg.
Een van hun problemen – naast helaas nog wel wat andere – is een verminderd aanbod van nectar en stuifmeel. Met ‘Laat het zoemen met bloemen’ willen we aan iedere tuinier duidelijk maken dat hij/zij kan helpen. Want vele planten in de tuin (bomen, struiken, vaste planten, …) kunnen een mooie bijdrage leveren aan het kostje van bijen. Bloei is het sleutelwoord, maar niet iedere bloem lokt een bij! Goed toegankelijke bloemen én een stevige nectarproductie zijn dé succesfactoren om bijen te plezieren. 

Wat steekt er in de zaadzakjes?

Met de bloemenzaadjes leg je een zogenaamde bloemenakker aan. Alle soorten erin zijn één-jarigen. Ze kiemen, groeien, bloeien en sterven in één groeiseizoen. 

Waar zaaien? 

Zaaien doe je op een zonnige plek en op losgewerkte, blote, gras- en onkruidvrije grond (uitstrooien in het gras heeft totaal géén zin!). 

Tips bij het zaaien

Om onkruiden te onderdrukken kan je vóór het zaaien de methode van ‘het valse zaaibed’ toepassen. Je legt je grond zaaiklaar, maar laat de onkruiden gedurende enkele weken de vrije loop. Daarna verwijder je de opgekomen kiemplanten met een minimum aan bodemverstoring. Vele onkruidzaden zijn op die manier geliquideerd!

En wat volgend jaar met mijn bloemenakker?

Heraanleggen op dezelfde plek is een optie (herinzaaien op losgewerkte, blote, gras- en onkruidvrije grond)

Maar je bloemen hebben normaal ook zelf voor vers zaad gezorgd. Maak je bij de start van het groeiseizoen opnieuw vrij van begroeiing en woel de bodem opnieuw oppervlakkig om. In dit verse kiembedje kunnen de gevallen zaden van het vorige jaar opnieuw kiemen. 

Een sprong naar nog meer natuur in de tuin? 

Deze bloemenakker is voor jou hopelijk het begin van nóg meer aandacht voor natuur in je tuin! Want vele planten zijn goede bijenplanten!

In de publicatie ‘bijen en hommels in nood’ vind je een overzicht van goede bijenplanten voor ieder mogelijk hoekje van de tuin.

Hoe bestellen? 

Je vindt het bestelformulier op www.west-vlaanderen.be/bijen

Je kan het zakje fysiek afhalen aan de balie van het Provinciaal informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2 in Brugge. Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur. Op zaterdag open van 9 tot 12 uur.

In de provinciale bezoekerscentra (Bulskampveld, de Palingbeek, De Gavers, De Blankaart en het Zwin Natuurpark) worden de zaadjes ook fysiek verdeeld.

Zolang de voorraad strekt!